ปั่นจักรยานไปเข้าชมหอศิลป์เชียงใหม่ ฟรี!!!!!!

     ในภาวะที่เกิดมลพิษในเมืองใหญ่ๆ ทั่วโลก เชียงใหม่ ก็ถือเป็นเมืองใหญ่เมืองนึงที่มีภาวะมลพิษ เนื่องจากมีรถราวิ่งกันขวักไขว่ไปทั่วทั้งเมือง จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ริเริ่มกิจกรรมการรณรงค์ให้ประชาชนใช้จักรยานในเขตเมืองเก่า

     จากกิจกรรมนี้ ทางหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จึงได้ร่วมรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานสำหรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่าเชียงใหม่ โดย ให้ผู้ที่ปั่นจักรยานสามารถเข้าชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ได้ฟรี เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและนักท่องเที่ยวในการพัฒนาและอนุรักษ์เมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่

ทีมงาน CMTT ขอเชิญทุกท่านร่วมรณรงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะคะ เพราะเป็นกิจกรรมที่มีคุณประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และ ทำให้มีอากาศดีๆ อยู่คู่กับเมืองเชียงใหม่ไปนานๆ ค่ะ

Related Posts