พิธีเปิดนิทรรศการ “โครงการคู่มือโลก” (Earth Manual Project)

        คุณซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ (คนกลาง)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ “โครงการคู่มือโลก” (Earth Manual Project) ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC) นิทรรศการความรู้ในการรับมือกับภัยพิบัติ “อยู่รอดก็ปลอด ‘ภัย” โดยมี คุณฮารูกะ นากาจิมะ ตัวแทนเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, คุณฮิโรกาสุ นางาตะ ประธานของ NPO plus Arts และ รองประธานของ Creative and Design Center Kobe (KIITO), คุณปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อำนวยการ สวทช.ภาคเหนือ และคุณอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ (TCDC) เชียงใหม่ ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ เมื่อวันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา

 คุณซินยา อาโอกิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานของนักสร้างสรรค์จากหลากหลายประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ผลงานแต่ละชิ้นเป็นโครงการที่คัดสรรมาอย่างดีจากโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ โครงการที่คัดสรรมานี้ล้วนเป็นข้อเสนอแนะที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างสำคัญในการช่วยเหลือผู้คน ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับพื้นที่และผู้ประสบภัย โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ก่อนจะเดินทางไปจัดแสดงต่อที่พิพิธภัณฑ์อายาลา กรุงมะนิลา และเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ และล่าสุดได้เวียนมาจัดแสดงที่ TCDC เชียงใหม่ โดยนำเสนอโครงการทั้งหมด 11 โครงการ รวมถึงการแสดงผลงานจากการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากหมอกควัน” ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการคิดด้านการออกแบบ

นิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนั้นได้นำเสนอกิจกรรมทั้งหมด 23 กิจกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นการเก็บข้อมูลจากสถานที่เกิดภัยพิบัติโดยตรง แต่ครั้งนี้ได้คัดสรรมาเพียงโครงการที่น่าประทับใจเป็นพิเศษและโครงการที่ผู้จัดงานประสงค์จะสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่เท่านั้น นิทรรศการนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรและอาสาสมัคร ในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นแนวทางแก่เยาวชนที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในงานสาขานี้ในอนาคต
ด้วยความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ จึงได้เกิดเป็นโครงการใหม่ๆและการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีนิทรรศการนี้เป็นเวทีความร่วมแรงร่วมใจซึ่งจะยังคงอยู่ต่อไปแม้เมื่อนิทรรศการสิ้นสุดลงแล้ว โดยสำหรับข้อมูลของโครงการทั้ง 23 โครงการที่จัดแสดงในนิทรรศการที่จัดในญี่ป่น

Related Posts