ภาพแถลงข่าวกิจกรรม “Galleries’ nights Chiang Mai 2016”

        เมื่อวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ คุณไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (คนกลาง)พร้อมด้วยคุณเบอนัวต์ เอเตียนน์ ผู้ช่วยทูตด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย (ซ้ายสุด) และคุณอินทพันธุ์ บัวเขียว ผู้จัดการ (TCDC) เชียงใหม่ (ขวาสุด) ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “Galleries’ nights Chiang Mai  2016” ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC) กิจกรรมนิทรรศการงานศิลปะของ 30 แกลเลอรี่ทั่วเมืองเชียงใหม่ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 24.00 น. โดยตลอด 2 วัน เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ทำงานศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม Galleries’nights Chiang Mai 2016 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ทำงานศิลปะซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย ร่วมกันอย่างเป็นระบบและส่งเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ รวมทั้งส่งเสริมบรรยากาศเมืองสร้างสรรค์และการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดเชียงใหม่
โดยกลุ่มเป้าหมายคือศิลปินและนักออกแบบ, นักศึกษาและเยาวชน, นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศและพื้นที่เป้าหมาย แกลเลรี่ 30  แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยจำแนกเป็นย่านรอบคูเมืองและถนนท่าแพและย่านถนนนิมมานเหมินท์

Related Posts