“Earth Manual Project” @TCDC Chiangmai

        นิทรรศการ “โครงการคู่มือโลก” 15 ธันวาคม 2558 – 3 เมษายน 2559 ณแกลอรี TCDC เชียงใหม่ นิทรรศการนี้นำเสนอผลงานของนักสร้างสรรค์จากหลากหลายประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น ผลงานแต่ละชิ้นเป็นโครงการที่คัดสรรมาอย่างดีจากโครงการจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ โครงการที่คัดสรรมานี้ล้วนเป็นข้อเสนอแนะที่ดี ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างสำคัญในการช่วยเหลือผู้คน ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และสัมพันธ์กับพื้นที่และผู้ประสบภัย โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ก่อนจะเดินทางไปจัดแสดงต่อที่พิพิธภัณฑ์อายาลา กรุงมะนิลา และเมืองบาเกียว ประเทศฟิลิปปินส์ และล่าสุดได้เวียนมาจัดแสดงที่ TCDC เชียงใหม่ โดยนำเสนอโครงการทั้งหมด 11 โครงการ รวมถึงการแสดงผลงานจากการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “อยู่อย่างไรปลอดภัยจากหมอกควัน” ของเจแปนฟาวน์เดชั่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับกระบวนการคิดด้านการออกแบบ
นิทรรศการที่จัดขึ้นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นนั้นได้นำเสนอกิจกรรมทั้งหมด 23 กิจกรรม ซึ่งทั้งหมดเป็นการเก็บข้อมูลจากสถานที่เกิดภัยพิบัติโดยตรง แต่ครั้งนี้ได้คัดสรรมาเพียงโครงการที่น่าประทับใจเป็นพิเศษและโครงการที่ผู้จัดงานประสงค์จะสื่อสารไปยังคนรุ่นใหม่เท่านั้น นิทรรศการนี้ออกแบบมาเพื่อเป็นแนวทางให้แก่องค์กรไม่แสวงผลกำไรและอาสาสมัคร ในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  ตลอดจนเป็นแนวทางแก่เยาวชนที่ปรารถนาจะมีส่วนร่วมในงานสาขานี้ในอนาคต

ด้วยความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ จึงได้เกิดเป็นโครงการใหม่ ๆ และการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีนิทรรศการนี้เป็นเวทีความร่วมแรงร่วมใจซึ่งจะยังคงอยู่ต่อไปแม้เมื่อนิทรรศการสิ้นสุดลงแล้ว โดยสำหรับข้อมูลของโครงการทั้ง 23 โครงการที่จัดแสดงในนิทรรศการที่จัดในญี่ป่น สามารถเข้าชมได้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ 2 ภาษาที่จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC เชียงใหม่ หลังกาดเมืองใหม่ ถนนเมืองสมุทร 

โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เวลา 10.30 – 18.00 (ปิดวันจันทร์)

 

Related Posts