“Sawasdee Craft Chiang Mai” ณ บ้านข้างวัด

        สิ่งดีๆ กำลังจะเกิดขึ้นที่บ้านฉัน โครงการบ้านข้างวัด จะจัดงาน “สวัสดี คราฟท์ เชียงใหม่” ขึ้นในวันที่ 5 -10 ธ.ค 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.- 20.00 น. ภายในงานประกอบด้วย ตลาดสินค้าทำมือร่วมสมัย ร้านอาหารที่ใส่ใจในการผลิตแก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้การสร้างผลิตภัณฑ์แก่ผู้สนใจ โดยในงานจะมีกิจกรรมการแสดงดนตรีต่างๆเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความรื่นร่มย์และเพลิดเพลินกับบรรยากาศสบายๆในงาน

Relate Posts :