“มหกรรมเชียงใหม่อ่านปี 2″ ตอน อ่านกันต่อไป Keep Reading”

        มหกรรมเชียงใหม่อ่านปี 2 ตอน ” อ่านกันต่อไป Keep Reading วันที่ 8 ธันวาคม 2558 แปดโมงครึ่ง – สี่โมงเย็น ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมตลอดวัน 

ซุ้มนวัตกรรมการอ่าน ลานโรงเรียนภูมิปัญญา/โรงเรียนชุมชน : โจ๊ะมาโลลือหล่า /โรงเรียนชุมชนมอวาคี /โรงเรียนสาธิตชุมชนสมเด็จย่า / วัดพระธาตุดอยผาส้ม /โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ลานห้องสมุดที่เป็นมากกว่าห้องสมุด : ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ / ห้องสมุดรังไหม/บ้านเรียนล้านนา/กลุ่มพลเรียน/กลุ่มเพียงพอดี กิจกรรมและนิทรรศการจากองค์กรส่งเสริมการอ่านภาครัฐ เอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนในเชียงใหม่ : TCDC / รถห้องสมุดโมบายจากกศน /ละครชุมชนกั๊บไฟ ข่วงกิน เล่น เล่า /แผนส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส..

ลานกิจกรรม work shop 

ร้อยลูกปัด ทำที่คั่นหนังสือ จากกลุ่มคนวันใสหนังสือทำมือ จากกศน.ครัวเชพน้อยกินเปลี่ยนโลก Workshop จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พับกระดาษ และห่อของขวัญแบบญี่ปุ่น จากโรงเรียนสอนภาษาและวัฒยธรรมญี่ปุ่นวาเซดะ

ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรี จากเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เตหน่า และรำดาบ จากโรงเรียนชุมชนมอวาคี /ลาวกระทบไม้ โรงเรียนชุมชนสมเด็จย่า/ละครหุ่นนิทาน โจ๊ะมาโลลือหล่า /วูซู วัดพระธาตุดอยผาส้ม /อูคูเรเร่ น้องบาหลี เชพน้อยกินเปลี่ยนโลก/ และแซ็กโซโฟนโดยน้องปูน

ฟังและร่วมเสวนา รอบ 10.30 น. เรื่อง“ขยับนโยบาย ขยายพื้นที่การอ่าน”กับผู้บริหารองค์กรและหน่วยงาน (นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่/ กศน จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักหอสมุดมช./แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส. /เชียงใหม่อ่าน) รอบ 13.45 น. เรื่อง “เล่มโปรดโลกเปลี่ยน” บอกเล่าเรื่องราวหนังสือเล่มโปรดโดยตัวแทนเด็กเยาวชนและครอบครัว และ 14.30 น. Book talk “อ่านสร้างแรงบันดาลใจ” กับ คุณวีรพร นิติประภา นักเขียนซีไรต์ /ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ ผู้สร้างตำนานดร.จากขยะ/คุณลี อายุ จือปา เจ้าของกาแฟอาข่าอาม่า และ คุณตุลย์ เล็กอุทัย แห่ง Deco Moda Studio

 

Related Posts