การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานสลากย้อมเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร โดยสีสันของงานอยู่ในวันที่ ๒๖ กันยายน ซึ่งเป็นวันที่มีขบวนแห่สลากย้อมและพิธีเปิด ส่วนงานตานก๋วยสลาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพุทธเอ้น
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ กล่าวว่า ประเพณีสลากย้อมถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งคำว่าสลากย้อมเป็นการเรียกชื่อตามสิ่งของก็คือสลากของผู้หญิงที่จะต้องตกแต่งสีสันให้สวยงามและนำมาถวายทานในกิจกรรมงานสลากภัตร เพื่อให้สมกับการทานครั้งยิ่งใหญ่ของผู้หญิง เชื่อว่าได้ทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต เพื่อเอาไว้ส่งเสริมบารมีในชาติภพหน้า จะจัดทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ส่วนของใช้ที่ใส่เข้าไปในสลากย้อมก็คือเครื่องใช้ของผู้หญิงทั้งหมด เช่น กระจก หวี แป้งทาหน้า สิ่งของเหล่านี้เมื่อพระรับทานไปแล้วเจ้าของก็จะขอบูชาคืน ส่วนของอีกประเภทหนึ่งก็คือ การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา คือเครื่องใช้ของสงฆ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการทำสลากย้อมก็เปรียบเสมือนการเรียกขวัญ (ฮ้องขวัญ) พระนาคตามประเพณีล้านนา ที่นำประวัติมาเล่าเป็นทานองเทศน์ล้านนาเพื่อให้รู้ว่ากำลังจะทำความดีสละทุกอย่างเข้าร่มพระพุทธศาสนา ประหนึ่งว่า “เกิดเป็นหญิงชาตินี้ ขอได้ทานสลากย้อมสักครั้งหนึ่ง จะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่” โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธ์ลำพูน การแสดงละครประกอบนาฎศิลป์ร่วมสมัย การแสดงดนตรีล้านนาผสมสากล การแสดงซอพื้นเมืองการและการประกวดการฮ่ากะโลง ชมขบวนแห่สลากย้อมและร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๐ .๐๐ น.
สำหรับงานตานก๋วยสลาก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ ณ วัดพุทธเอ้น เพื่อร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีที่งดงามและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร ด้วยการนุ่งซิ่นตีนจก ซึ่งเป็นยอดฝีมือของอำเภอแม่แจ่ม นอกจากนี้ยังจัดให้มีการเสวนา “ส่งเสริมอัตลักษณ์และจัดทำยุทธศาสตร์ท่องเที่ยววิถีไทย อำเภอแม่แจ่ม” ร่วมกับรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอำเภอแม่แจ่ม นอกจากนี้แม่แจ่มยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาทิ เที่ยวบ่อน้ำแร่ ล่องแพน้ำแจ่ม พักแรมน้ำตก ผ้าตีนจกยอดน้ำมือ อีกด้วย
ผู้อำนวยการกล่าวในตอนท้ายว่า งานประเพณีการทานสลากภัตร ถือเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทร ๐๕๓ – ๒๔๘๖๐๔ – ๕ หรือ ที่ www.tourismchiangmai.org

 

ฝากความคิดเห็น ...