หอการค้าจังหวัดเชียงราย ร่วมกับทุกภาคส่วนในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมมือกันส่งเสริมการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยรับเทศกาลของขวัญคคริสต์มาสและปีใหม่ด้วยการจัดงานถูกแต้ๆ แม่สาย ในงานแม่สายแกรนด์เซลล์ ครั้งที่ 1

เมื่อสายวันที่ ๕ ต.ค.๕๘ ที่ประตูป้ายเหนือสุดยอดแดนสยาม ถนนสายลมจอย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายเศวตยนต์ ศรีสมุทร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นายบุญธรรม ทิพย์ประสงค์ ประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดเชียงราย นายสาคร สุริยะโชติ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่สาย ร้อยโท บุญญฤทธิ์ แจ้งแสงทอง ผู้แทนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานถูกแต๊ ๆ แม่สายในงานแม่สายแกรนด์เซลล์ ส่งท้ายปี ๒๕๕๘ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์การภาคเอกชน ผู้บริหารธุรกิจการค้าพาณิชย์ ผู้แทนจากตลอดจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โดยการแถลงข่าวครั้งนี้ สืบเนื่องจากสถานการณ์การพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการพัฒนาการทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการยกระดับการค้าชายแดนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงรายให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพการค้าชายแดนรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หอการค้าจังหวัดเชียงรายจึงร่วมกับผู้ประกอบการค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในอำเภอแม่สายจัดงานถูกแต๊ ๆ แม่สาย หรือ แม่สายแกรนด์เซลล์ ครั้งที่ ๑ เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงราย และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและส่งเสริมคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มสูงยิ่งขึ้น

โดยเป็นกิจกรรมที่นำเอาความโดดเด่นของอำเภอแม่สายในด้านต่างๆ ทั้งทางเศรษฐกิจ การค้า การส่งออก และสภาพภูมิศาสตร์ที่มีความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมที่ผสมผสานความหลากหลายทางชาติพันธุ์ อาหารพื้นเมืองและขนมผลไม้อันหลากหลายที่มีความแปลกแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแม่สายมาจำหน่ายและนำเสนอแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าลดราคากว่าร้อยละ ๒๐ และ ๘๐ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องทางเศรษฐกิจด้วยกิจกรรมถูกแต๊แม่สาย กิจกรรมลำแต๊แม่สาย ชิมโชว์แชร์อาหารพื้นเมืองอร่อยสดสะอาดของแม่สาย การปั่นจักรยานขึ้นดอยตุงและดอยจ้องด้วยกิจกรรมปั่นแต๊แม่สาย กิจกรรมดนตรีอิงดอยแม่สายจากเครื่องดนตรีของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในกิจกรรมจ้องดอยดอยจ้องแม่สาย ด้วยการปลูกป่าและวาดภาพสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและงานศิลปะร่วมสมัย และกิจกรรมงามแต๊ของแม่สายที่เป็นการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ส่งเสริมภาพลักษณ์ และยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชาวชุมชนให้เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอแม่สาย พร้อมกับกิจกรรมที่นำเสนอภายในงานของส่วนราชการ โครงการหลวง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ ถึง ๒๐.๐๐น. ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมชม ชิม ช้อปสินค้าถูกปากและอาหารสชาติถูกใจและสินค้าชายแดนจาก ๓๐๐ ร้านค้าในราคาต่ำกว่าทุน อีกทั้งยังสามารถเลือกสรรสินค้า เพื่อเป็นของขวัญของที่ระลึกในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ๒๕๕๙ ที่จะมาถึงได้พร้อมกันด้วย

 

ฝากความคิดเห็น ...