กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว Media & Agency Famtrip ปี 2558

 

          วันที่ 19-22 กันยายน  2558 ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดให้มีนโยบายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตลอดจนมีการรณรงค์ให้ชาวไทยเดินทางเที่ยวภายในประเทศยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีการจัดสนับสนุนกิจกรรม Media & Agency Famtrip มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเชิญสื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำเส้นทาง ประมาณ 100 ท่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ของบริษัททัวร์ของผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาจำนวน 4วัน 3 คืน เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน ร่วมงานเทศกาลกินปลาสาละวิน พักผ่อนที่อำเภอแม่สะเรียง 1 คืนจากนั้นเดินทางมายังอำเภอขุนยวม ร่วมงานเทศกาลสายสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ วัดสำคัญของอำเภอขุนยวม วันต่อมาเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เที่ยวถ้ำปลา สะพานซูตองเป้ บ้านรักษ์ไทย และเดินทางกลับผ่านอำเภอปาย โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการท่องเที่ยวยอดฮิต เดินทางเป็นวงกลมผ่านโค้งทั้งหมด 4014 โค้ง ถือว่าเป็นการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ไม่ซ้ำกับทางเดิมถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ จ.แม่ฮ่องสอน

Related Posts