โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สัมผัสชีวิตชาวนา กระดูกสันหลังของชาติและเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว ปักดำต้นกล้า พร้อมเพลิดเพลินไปกับเจ้าบุญชอบควายเผือกใจดี จากนั้นไปลิ้มลองอาหารกลางวันเลิศรสที่ห้องอาหารเลอกรองด์ ล้านนา

เนื่องจากข้าวเป็นอาหารหลักในการดำรงชีพของคนไทย อีกทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญทำรายได้มากมายให้กับประเทศข้าวจึงเป็นส่วนสำคัญในทุกแง่มุมชีวิตของคนไทย โรงแรมดาราเทวี จึงอยากเชิญชวนทุกท่านเรียนรู้วิธีการปลูกข้าว วงจรชีวิตของข้าวและลงมือทำนาด้วยตัวท่านเองหลังจากนั้นพักผ่อนสบายในบรรยากาศร่มรื่นที่ห้องอาหารเลอกรองด์ล้านนากับชุดอาหารกลางวันอันน่าลิ้มลอง

โปรโมชั่นพิเศษให้ท่านเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมทำนา ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2559เท่านั้น ในราคาเพียงท่านละ 1,800 บาทสุทธิ และราคา 800 บาทสุทธิ สำหรับเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์ ดังนี้

– กิจกรรมทำนา พร้อมรูปถ่ายที่ระลึก

– ชุดอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารเลอกรองด์ ล้านนา

– สนุกสนานไปกับเจ้าบุญชอบ ควายเผือกใจดี

เงื่อนไขในการสำรอง

– ราคาดังกล่าวเป็นราคาสุทธิ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว

– กรุณาทำการสำรองล่วงหน้า อย่างน้อย 48 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการสำรองได้ที่ 053 888 888 หรืออีเมล enquiry@dharadhevi.com

ฝากความคิดเห็น ...