“ 2nd GSB PROM : ออมสุขกับออมสิน ”

      ธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา จัดงาน “ 2nd GSB PROM : ออมสุขกับออมสิน ” ฉลองเปิดให้บริการครบ 2 ปี เพื่อขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ และร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ ศูนย์สงเคราห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
วันที่ 16 สิงหาคม 2558  ธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา ได้จัดงาน “ 2nd GSB PROM : ออมสุขกับออมสิน ” ณ ลานกิจกรรม สะพานทางเชื่อมตึก A และ B ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์เพื่อขอบคุณลูกค้าคนพิเศษ ที่มอบความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ให้ดูแลรักษาทรัพย์สิน ตลอดจนเลือกให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ ทั้งด้านเงินฝากและด้านสินเชื่อ อีกทั้งยังร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่น้องๆ ศูนย์สงเคราห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ในมูลนิธิช่วยบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
นายกิตติภูมิ  แพ่งพิพัฒน์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินสาขา 8  ประธานการจักงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน  “ 2nd GSB PROM : ออมสุขกับออมสิน ”  ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ 3 ประการคือ
ประการแรก เพื่อตอบแทนความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น ที่ลูกค้าพิเศษ มอบหมายให้สาขาพรอมเมนาดาดูแล รักษาทรัพย์สิน ตลอดจนเลือกให้บริการทางการเงินประเภทต่างๆ มาตลอดระยะเวลา 2 ปี
ประการที่ 2 เพื่อประสานสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับพรอมเมนาดา(CRM) ผ่านกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแบ่งปันความสุข และมอบสิ่งดีๆ(CSR) ให้แก่น้องๆ ศูนย์สงเคราห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ ในมูลนิธิช่วยบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกิจกรรมออมสุข ด้วยการร่วมรับชมภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Four ณ  โรงภาพยนตร์ SF พรอมเมนาดา
ประการที่ 3 เพื่อฉลองความสำเร็จธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา ที่ได้รับรางวัล “Smart Branch : สาขาต้นแบบที่ให้บริการที่ดี” ประจำปี 2557
นายนที ศรีสุทธิ์ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา กล่าวว่า ลูกค้าคนพิเศษ และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน “ 2nd GSB PROM : ออมสุขกับออมสิน ” ในวันนี้จะได้ “ออมสุข” และ “แบ่งปันสุข” โดยการ “ออมสุข” นั้น ทางสาขาพรอมเมนาดา ได้จัดเตรียมกิจกรรมความบันเทิงไว้รับรองเช่น ดนตรีอคูสติก เล่นกลางสวน อาหาร/เครื่องดื่มค็อกเทล และภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Four ณ  โรงภาพยนตร์ SF พรอมเมนาดา และ “แบ่งปันสุข” ให้แก่น้องๆ ศูนย์สงเคราห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ โดย 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 สมัครบัตร GSB GEN CARD (COOKIE RUN) รับของสมนาคุณ 4 เด้ง ดังนี้ 1.บัตร GEN CARD ลายการ์ตูนลิขสิทธ์คุกกี้รัน  2.สมุดเงินฝากแบบพิเศษลายคุกกี้รัน 3.ร่มลายคุกกี้รัน 4.น้องหมีออมพร้อม
วิธีที่ 2 ซื้อเสื้อเชิ้ต “2nd GSB PROM” ที่จัดทำพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้น รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย จะนำไปแบ่งปันความสุข ให้แก่น้องๆ ศูนย์สงเคราห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ
พร้อมย้ำสุดท้ายนี้ว่า ทีมงานธนาคารออมสินสาขาพรอมเมนาดา จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มุ่งมั้น พัฒนาคุณภาพในการให้บริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ตามหลักการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Custumer Centric) ต่อไป

Related Posts