การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม การแข่งขันเดิน – วิ่ง “แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 24” เพื่อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 10,000 บาท ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 โดยการแข่งขันจะเริ่มปล่อยตัวตั้งแต่เวลา 05 .45 น . ณ จุดปล่อยตัว โรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ (แผนกการเงิน 4 หน่วยงาน) ในเวลาราชการ หรือในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 20.00 น. และในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 04.00 – 05.45 น. ณ บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยาคม
จังหวัดลำปางและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องถึง 24 ครั้ง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกีย รติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 โดยรายได้ทั้งหมดจากการทำกิจกรรมจะมอบให้แก่ กองทุนสงเคราะห์และพัฒนาจังหวัดลำปาง, จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่เมาะ เพื่อเป็นทุนในการจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์และส่งเสริมการศึกษา โดยการแข่งขัน จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร (แบ่งออกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปสมัคร ตามกลุ่มอายุ ชาย 9 กลุ่ม หญิง 8 กลุ่ม ค่าสมัคร 300 บาท กลุ่มประชาชนชาวไทยทั่วไป ค่าสมัคร 500 บาท กลุ่มนานาชาติทั่วไป ค่าสมัคร 900 บาท) มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร (แบ่งออกเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไป ชาย 7 กลุ่มอายุ และหญิง 6 กลุ่มอายุ ค่าสมัคร 200 บาท) และไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร (แบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทเยาวชนแม่เมาะ ค่าสมัคร 20 บาท) นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 100 บาท) และเดินการกุศล 1 กิโลเมตร (บริจาคตามศรัทธา) โดยผู้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส านักงานเชียงใหม่ (พื้น ที่รับผิดชอบ: เชียงใหม่ – ลำพูน – ลำปาง) ชนะเลิศการแข่งขันฮาล์ฟมาราธอนประเภทประชาชนชาวไทยทั่วไปชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบจำลอง โดยจะได้รับสิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทานใบจริงเมื่อชนะเลิศ 3 ปีติดต่อกัน
นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ ได้กล่าวเชิญชวนผู้ที่รักสุขภาพ และชื่นชอบในการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพในครั้งนี้ เพราะนอกจากท่านจะได้ร่วมสนุกกับการวิ่งมาราธอน ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่าย และเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยแล้ว เมื่อท่านเดินทางมายังจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัด “12 เมืองต้องห้าม…พลาด” ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ท่าน จะได้สัมผัสกับบรรยากาศของความเก่าแก่ และความขลังของเมืองเขลางค์นคร จนทำให้จังหวัดลำปางได้รับสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแบบพม่าและล้านนาไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมายที่รอให้ทุกท่านได้เข้าไปเที่ยวชม อาทิเช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ วัดปงสนุกเหนือ สถาบันคชบาลแห่งชาติ และชามไก่เซรามิกของดีและสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัด
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ โทร 0 5425 2734 หรือ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607 หรือ TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย ได้ ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. และสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวด้านการท่องเที่ยวของ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ได้ทาง www.tourismchiangmai.org

ฝากความคิดเห็น ...