City Life Tourism เชิญชวนนั่งรถแอ่วเวียงเจียงใหม่ งานนี้ฟรีตลอดเส้นทาง!!

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตัวเมือง ครั้งที่ 2 โดยการนั่งรถแอ่วเวียงเจียงใหม่  ภายใต้โครงการ “พัฒนาการท่องเที่ยวในตัวเมือง (City Life Tourism)” วันที่ 24 กรกฎาคมนี้  ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอนุสาวรีย์สามกษัตริย์)  ลงทะเบียนร่วมเที่ยวรอบเมืองเชียงใหม่ Online ได้ที่ http://goo.gl/forms/QUDw4oTpsc  งานนี้ต้องรีบกันหน่อยแล้ว เพราะรับจำนวนจำกัดนะครับ)

กำหนดการ
เวลา                     กิจกรรม
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน บริเวณด้านหน้าหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
09.00 – 10.30 น.    ร่วมนั่งรถshuttle bus ชมทัศนีย์ภาพตามเส้นทางท่องเที่ยวในตัวเมือง
10.30 – 12.00 น.    ร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาการท่องเที่ยวภายในตัวเมือง เชียงใหม่
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหาร แบบกาดหมั้วคนเมือง ด้วยอาหารขึ้นชื่อจากชุมชนในเขตตัวเมืองเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ธนกร  สมฤทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการฯ 081 530 1802 email: drbjong@gmail.com

Related Posts