Earth Blox ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลสัญชาติไทยจากแสนสิริ ซึ่งเป็นการนำเศษคอนกรีตมวลเบา กลับมาใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างบล็อคคอนกรีตตัวใหม่ จนสามารถนำไปใช้งานได้จริง ในโครงการต่างๆ ของแสนสิริ และได้รับรางวัลชนะเลิศจากกว่าร้อยประเทศทั่วโลก ในการแข่งขัน Architizer A+ Award สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product) ประเภทหินและคอนกรีต (Stone and Concrete) ที่ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบมากกว่า 300 คน ในงาน Architizer A+Award จัดโดย Architizer เวทีออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบทั่วโลกได้แสดงผลงานของตัวเองสู่สาธารณชน
อภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การพัฒนา Earth Blox เกิดขึ้นจากการริเริ่มของแผนกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ของแสนสิริ (Sansiri Design Solution Department หรือ DSD) ที่สังเกตว่า ในธุรกิจก่อสร้างบ้านจะมีส่วนที่เหลือใช้ของ Q con จำนวนมาก เราจึงคิดว่าจะนำเศษคอนกรีตเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งจะสามารถเป็นการช่วยลดเศษเหลือใช้จากการผลิตสินค้าจากธุรกิจของแสนสิริ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทางหนึ่ง มากไปกว่านั้นแสนสิริยังได้ให้ความสำคัญกับการดีไซน์ของผลิตภัณฑ์อีกด้วย Earth Blox จึงได้รับการออกแบบเป็นพิเศษที่คำนึงถึงการนำไปใช้งานได้จริง การมีรูปทรงที่ไม่ เหมือนใคร และการสร้างสรรค์ความแปลกใหม่ เช่น สามารถนำไปใช้ในการจัดสวนแนวตั้งซึ่งเป็นรูปแบบการจัดสวนที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ที่มีพื้นที่อาศัยจำกัด เป็นต้น
สำหรับ Earth Blox คือคอนกรีตมวลเบา (Lightweight cellular concrete block) ซึ่งเป็นคอนกรีตชนิดหนึ่งที่นิยมถูกนำมาใช้ในการสร้างบ้าน โดยที่ผ่านมาได้มีเศษเหลือใช้จำนวนมาก ที่ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ และปัญหาที่ตามมาคือ ที่ดินจำนวนมากถูกนำมาใช้รองรับสิ่งเหล่านี้ซึ่งจำนวนของคอนกรีตมวลเบาที่ใช้ต่อโครงการมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 10,000-12,000 ตัน โดยเฉลี่ยมีการเหลือเศษคอนกรีตมวลเบา ประมาณ 3-5 % ต่อโครงการ เท่ากับว่าในระยะเวลา 3 ปีของการพัฒนาโครงการ ต้องมีการเหลือทิ้งเศษคอนกรีตมวลเบามากถึงกว่า10 ตันต่อเดือนทีเดียว ท าให้แผนกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ของแสนสิริเร่งศึกษา และหาแนวทางทาการทดลองโดยการรวมรวบเศษคอนกรีตที่เหลือจากการก่อสร้างบดละเอียดกับ Powdered Concrete รวมถึงทดลองต่อการรับแรงอัดและการซึมซับของน้ำ ซึ่งได้ผ่านการทดสอบจากทีมวิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคอนกรีตประเภทใหม่นี้สามารถถูกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในโครงการก่อสร้างของแสนสิริในส่วนต่างๆ อาทิเช่น การปูทางเดิน การสร้างบล็อคคอนกรีตช่องลมระบายอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย โดยผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าเราสามารถลดปริมาณการใช้ Natural grinded-stone ลงไปถึง 30% นอกจากนี้แสนสิริยังได้ออกแบบลักษณะรูปทรงให้แตกต่างไม่เหมือนใคร เป็นบล็อคคอนกรีตช่องลมระบายอากาศ หรือในการปูทางเดิน เพื่อใช้สำหรับการตกแต่งภายนอกในพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการอีกด้วย
สำหรับแสนสิริ นับว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงในการเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยมายาวนานกว่า 30 ปี รวมถึงเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายแรกที่ริเริ่มการนำของเสียที่เกิดจากการก่อสร้างมาพัฒนาต่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีก ซึ่งการก่อสร้างเป็นสาเหตุการเกิดของเหลือที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จำนวนมาก ซึ่งเป็นผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการทำธุรกิจนี้โดยปัจจุบัน แสนสิริได้เริ่มนำ Earth Blox ไปใช้ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเศรษฐสิริ จรัญสนิทวงศ์-ปิ่นเกล้า, โครงการ บุราสิริ วงแหวน-อ่อนนุช และโครงการฮาบิเทีย โมทีฟ เป็นต้น
ดังนั้นการได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทหินและคอนกรีต จาก Architizer A+ Award ในครั้งนี้ จึงเป็นการเน้นย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ โดยใส่ใจในรายละเอียดทั้งประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามตามที่ตั้งใจไว้ และเป็นแรงผลักดันให้แสนสิริพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมยิ่งขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
กาซะลอง หลิมกำเหนิด (ยอ) / จิราภา ราชาสุธี (เมย์)
โทร. 081-447-1552/ 080-268-8228
email: Kasalong@sansiri.com / jirapha@sansiri.com

ฝากความคิดเห็น ...