เรียนรู้ภูมิปัญญา มรดกล้านนาที่ PROMENADA เปิดสอนฟรี!!!

        ภูมิปัญญาพื้นบ้านของทางภาคเหนือ นับวันความนิยมยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ขาดผู้สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญา ศูนย์การค้า พรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ร่วมกับ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภูมิปัญญา Lanna Wisdom Class เพื่อให้วัยรุ่นยุครุ่นใหม่ เยาวชน ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงชาวต่างชาติ สนใจและตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาล้านนาที่กำลังจะเลือนหายไป ให้มาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันอนุรักษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งยังเป็นการผลักดันให้ ภูมิปัญญาพื้นบ้านได้มีพื้นที่แสดงออก สร้างรายได้ให้กับชุมชน และส่งเสริมให้เกิดการสืบทอด ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ภายในงานพบกับ 10 ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ได้แก่ การทำโคมล้านนา การทำตุงล้านนา การทำผ้ามัดย้อม การทำเครื่องจักสาน การปั้นดิน การทำดอกไม้ไหว การทำเครื่องเขิน การเขียนร่ม การทำน้ำต้น และการเขียนภาษาล้านนา เปิดสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาล้านนาได่ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00-18.00 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์

Related Posts