เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีตรวจความพร้อมรถบริการนักท่องเที่ยว พร้อมเพิ่มอุปกรณ์ความปลอดภัย

        วันที่ 8 กรกฎาคม 2558  เวลา 10.00 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร แถลงข่าวการตรวจความพร้อมรถให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมนำสื่อมวลชนเข้าตรวจสภาพรถให้บริการนักท่องเที่ยว
ดร.ศราวุฒิ  ศรีศกุน ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร  เปิดเผยว่า ปัจจุบันเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉลี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าใช้บริการวันละมากกว่า 1,000  คน ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เปิดให้บริการนั่งรถชมสัตว์แบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือ  กิจกรรม Day safari เวลา 15.00 น. – 16.30 น.  และ Night Safari เวลา 18.30 น. – 22.00 น. โดยมีรถบริการรุ่นใหม่ที่สับเปลี่ยนใช้ในแต่ละวันๆละ 17 คัน   โดยเป็นรถที่ใช้จริง 15 คันและเป็นรถสำรองจำนวน 2 คัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละวันด้วย และในทุกๆวันจะมีช่างยนต์ตรวจเช็คสภาพรถทุกคันก่อนการใช้งาน และอยู่ดูแลรถจนกระทั่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีปิดให้บริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักท่องเที่ยวจะได้ท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้รถที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวทุกคันจะได้รับการเช็คสภาพทุกๆ 6 เดือน หรือ 10,000 – 20,000 กม. มีการเปลี่ยนผ้าเบรก เช็คช่วงล่างของรถ  รวมทั้งมีช่างยนต์ดูแลตลอดการใช้งาน ซึ่งหากพบความผิดปกติระหว่างการใช้งานผู้ขับรถแต่ละคันจะแจ้งช่างยนต์เพื่อดำเนินการซ่อมแซมได้ทันท่วงที

โดยปัจจุบันรถบริการนักท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้พัฒนาปรับปรุงให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น มีการเพิ่มแผงกั้นข้างรถกันเด็กตก เพิ่มความกว้างของบันไดในการก้าวขึ้นรถ เพิ่มทางขึ้นและพื้นที่สำหรับรถวีลแชร์ รูปแบบของรถแข็งแรงขึ้น มีผู้ขับรถที่เชี่ยวชาญที่ขับรถให้บริการนักท่องเที่ยวมากว่า 11 ปี ตั้งแต่เปิดให้บริการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์  ที่สำคัญต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ โดยรถที่ใช้เป็นรถโฟร์วีล 190 แรงม้า ที่มีสมรรถนะสูงสุดมีการปรับเปลี่ยนเบรก โชคอัพ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ปลอดภัยมากขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 053-920002

Related Posts