“My Chiangmai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และงานเสวนาเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ณ TCDC

        ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) เจาะลึกปรากฎการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว หวังสร้างการอยู่อย่างมีความสุขของคนในพื้นที่เพื่อการเดินหน้าเมืองอย่างยั่งยืน และการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดเสวนาเปิดตัวนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย”พร้อมแนะน ำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ที่ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่าประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม โดยเป็นอันดับ 3 ในปี 2557 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวในเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น กรุ๊ปทัวร์ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว คู่รัก นอกจากนี้เชียงใหม่ยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน ที่พัก ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจีนเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 ชาวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวราใหญ่ที่สุดและใช้จ่ายเยอะที่สุดของโลก และในอีก 4 ปี ข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเป็น 170ล้านคน ดังนั้นการมาเยือนของพวกเขาจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของชาวเมืองและอุตสาหกรรมกาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางการจัดการบรรยากาศเมืองให้น่าท่องเที่ยวไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวเมือง
ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น จึงเป็นการย้ำชัดว่าเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนานอย่างเชียงใหม่ จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตอันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆ ได้เป็นอย่างดี
คุณอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เผยว่า TCDC เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการจุดประกายความคิดความสามารถของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยคือ การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนจากทั่วโลกและที่จัดทำขึ้นโดย TCDC ที่จะหยิบยกประเด็นสำคัญที่อยู่ในวาระต่างๆ มานำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มพื้นฐานความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม เช่นเดียวกับการจัดนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีน ที่กลายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดและใช้จ่ายมากที่สุดในโลก นั่นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มพูนของการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า และบริการต่างๆที่นำมาซึ่งผลกระทบของเมืองเชียงใหม่ จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาความเป็นไปได้และทำความเข้าใจทั้งสองทาง
“ปี 2014 มีชาวจีน 200,000 คน เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีน เชียงใหม่จะต้องรับและปรับสมดุลย์อย่างไรให้ชาวเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอยู่ร่วมกันได้อย่างดีที่สุด แล้วเชียงใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เราเชื่อมั่นว่า ‘ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย’ และพ็อกเก็ตบุ๊ก หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเข้าใจเหล่านี ้”
ด้าน คุณอินทพันธ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) เผยว่าปัจจุบันเชียงใหม่เป็นจุดหมายในใจของนักท่องเที่ยวจีนผู้มากันอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเที่ยวแบบประหยัดหรือเที่ยวแบบหรูก็ตาม การมาเยือนของพวกเขาได้สร้างทั้งโอกาสและปัญหาที่ท้าทายให้ทั้งชาวเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ต้องหาทางปรับตัว เพราะการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นี้ คนท้องถิ่นอาจจะยังไม่คุ้นชิน เมืองเชียงใหม่เองก็เช่นกัน สมดุลระหว่างผู้อยู่ ผู้ค้า และผู้มาเยือนอยู่ที่ไหน จะเป็นไปได้ไหมว่าเชียงใหม่จะเป็นทั้งเมืองที่น่าอยู่ไปพร้อมๆ กับเป็นเมืองน่าเที่ยว จึงเป็นที่มาของการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” และนำมาสู่การจัดนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย” ในครั้งนี ้
“เมื่อชาวจีนหลั่งไหลมายังเชียงใหม่และเมืองไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายยอดนิยม คำถามไม่ใช่การปิดหรือเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่เป็นการอยู่อย่างมีความสุขของคนในพื้นที่ การเดินหน้าอย่างยั่งยืนของเมืองและการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจากผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘เมืองเชียงใหม่น่าอยู่น่าเที่ยว’ ซึ่งจัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ ระบุให้เห็นความเป็นไปได้ในการจัด การเมืองเชียงใหม่จากหลายมิติหลายมุมมองด้วยเครื่องมือเชิงออกแบบ กลุ่มคนหลากหลายอาชีพได้มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ต้นแบบข้อเสนอแนะร่วมกันด้วยกระบวนการของการออกแบบบริการ (Service Design) ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่ตรงใจทุกคนและสามารถลงมือทำได้มีมากมาย ขอเพียงตั้งต้นในใจว่าอยากได้เมืองเชียงใหม่ที่ทั้งน่าอยู่น่าเที่ยวก็เพียงพอ”
ทั้งนี้พิธีเปิดนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และแนะนำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องนิทรรศการ TCDC Chiang Mai ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร (MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเสวนาในหัวข้อ “การเกิดขึ้นและรูปแบบการบริโภคของชนชั้นกลาง (Middle Class) ในสังคมจีนยุคใหม่ และผลต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวไทย ” ดำเนินรายการโดย อาจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย จะพาทุกท่านเจาะลึกปรากฎการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยความรู้ ความเข้าใจ และนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวไปพร้อมๆกัน โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนเกริ่นนำ, MY CHIANG MAI:เมืองของเราและเหล่าสหาย, นักท่องเที่ยวจีนร่วมสมัย:เที่ยวได้ ไกลไปได้ ทั้งโลก, นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่:เรื่องของเมือง คน และนักท่องเที่ยวจีน และ หนทางสู่เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยจะจัดแสดงระหว่าง 17 มิถุนายน – 6 กันยายน 2558 ที่ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์TCDC เชียงใหม่ โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เปิดให้บริการเวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Relate Posts :

*nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine*nap 2022 We are Back! เชียงใหม่อากาศเริ่มจะเย็นแล้ว มาเที่ยวเชียงใหม่ต้นเดือนธันวาคมนี้ ชวนมาชมเที่ยวงาน *nap  (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) ครั้งที่ 22 ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2565 ที่ถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1 งาน *nap (นิมมานเหมินท์ อาร์ต แอนด์ ดีไซน์ พรอเมอนาด) เว้นว่างไป 1 ปี เมื่อปีที่ผ่านมาด้วยสถานการณ์โควิด-19 และปีนี้ งาน *nap ได้กลับมาแล้ว เป็น *nap ครั้งที่ 22 โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มร้านค้าย่านถนนนิมมานเหมินท์ ซอย 1, โครงการ One Nimman และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ […]

Arr

November 30, 2022

เชิญชวนนักเรียนเยาวชน และผู้ที่สนใจร่วมงาน มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย วันที่ 7-9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ “ภายในงานพบกับกิจกรรม ดังนี้” งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคเหนือ พบกับ…   นิทรรศการทางวิชาการ   เวทีแสดงความสามารถ   การประกวดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการ เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่    นิทรรศการการเรียนรู้สู่โลกอนาคต    นิทรรศการส่งเสริมสัมมาชีพระหว่างเรียน    การแสดงความสามารถของนักเรียนนักศึกษา  งานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ พบกับ…    นิทรรศการจำลองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    กิจกรรมWorkshop ของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การแสดงศิลปะวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ    การจำหน่ายสินค้า งานหัตถกรรมและอาหารกลุ่มชาติพันธ์ุ “ จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย”      เนื่องด้วยสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นส่วนราชการส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษ ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน […]

โปรเหนือ pronuea

July 29, 2022

กิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่เชิงพาณิชย์ ภายใต้โครงการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน รับสมัคร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และ วิสาหกิจชุมชน 7สาขา อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง อุตสาหกรรมเซรามิคและแก้ว สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร อุตสาหกรรมสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (8 จังหวัดภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน สแกนสมัครกิจกรรม Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

aum

June 16, 2022

BaanBaan.co จับมือ ReviewChiangmai เปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ เว็บไซต์เพื่อคนหาบ้าน บุกตลาดภาคเหนือ ดันศักยภาพด้วย Property Tech

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineBaanBaan.co เว็บไซต์บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งในภาคอีสาน ประกาศจับมือ ReviewChiangmai ร่วมเปิดตัว ‘BaanBaan Northern’ ขยายการให้บริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ดันศักยภาพด้วย Property Technology พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือ BaanBaan.co เปิดตัวเมื่อต้นไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จัดตั้งโดยบริษัท Createder บริษัทด้านเทคโนโลยีที่ก่อตั้งในจังหวัดนครราชสีมา เริ่มต้นด้วยการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านและอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัยพ์และคนที่สนใจภาคอีสานเป็นอย่างดี สำหรับ ReviewChiangmai คือผู้สร้างสรรค์ และส่งมอบ Content สู่ผู้ติดตามรวมทุกแพลตฟอร์มกว่า 1.3 ล้านคน จึงมีความเชี่ยวชาญ รู้ลึกเรื่องเชียงใหม่ เข้าใจ insight คนภาคเหนือเป็นอย่างดี เป็นอีกช่องทางที่จะเข้ามาช่วยในการเข้าถึง คนหาบ้าน และกระจายข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในภาคเหนือให้มากขึ้น พัฒนาโดยทีม GoGo Digital ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และรับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ กว่า 5 แบรนด์ การจับมือของ […]

romchut

November 19, 2021

NIA เปิดตัวสำนักงานภาคเหนือ ผลักดันเชียงใหม่สู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดสำนักงานภาคเหนือ NIA Northern Regional Connect เดินหน้าต่อยอดการผลักดันเชียงใหม่ไปสู่การเป็นจังหวัดศูนย์กลางการพัฒนานวัตกรรมในภูมิภาค ภาคเหนือ เพื่อทำหน้าที่เป็น System Integrator ในการเชื่อมโยงส่วนราชการท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ภาคเอกชน และชุมชน โดยจะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เช่น เทศบาล มหาวิทยาลัย อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค หรือ อว.ส่วนหน้า ในการดำเนินงานร่วมกันเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมระดับภูมิภาค รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า หนึ่งในภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. คือ ต้องการมุ่งเน้นการขับเคลื่อนประเทศให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของคน และการนำเอาองค์ความรู้แบบบูรณาการศาสตร์ ผนวกกับงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ในระดับภูมิภาค ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายในหลากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่พร้อมจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในพื้นที่ภูมิภาคให้พร้อมเติบโตและสามารถสร้างนวัตกรรมที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมี สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ […]

โปรเหนือ pronuea

September 15, 2021