อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน “NSP Innovation Fair 2015″

   NSP Innovation Fair 2015 จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หรือ Northern Science Park: NSP เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และผลงาน รวมถึงความพร้อมในการให้ บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ หรือ NSP ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนสร้างความเข้าใจใน การให้บริการของ NSP ซึ่งโอกาสให้ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้เข้ามาใช้บริการ อันจะนำไปสู่การ ส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อ ไป

  อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นพื้นที่สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ โดยเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ระหว่างภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาครัฐบาล เพื่อสร้างความได้เปรียบทางด้านการ แข่งขัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และระดับประเทศ โดย สามารถนิยามสั้น ๆ ว่า “นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์

        NSP มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแม่ ข่าย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

NSP Innovation Fair 2015 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2558 ที่ชั้น G ศูนย์การค้า Central Plaza Chiang Mai Airport

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน มีดังนี้

1. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รู้จักและเข้าใจถึงบริการ และ การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

2. เพื่อแสดงศักยภาพ และความพร้อมในการให้บริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงาน ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก

3. เพื่อประสาน และเชื่อมโยงนักวิจัยกับภาคเอกชน ภายใต้การนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดมูลค่าสูงสุด


โดยในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

– การออกบูธแสดงสินค้า ซึ่งเป็นผลงานจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) จากผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

– บูธบริการให้คำปรึกษาด้าน วทน. และประชาสัมพันธ์อุทยานวิทยาศาสตร์ภาค เหนือ (มีโซนให้พูดคุย และจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) และคลินิกให้คำปรึกษา start up ธุรกิจ)

– แสดงวิดีทัศน์แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

– การเปิดตัว Privilege Card บัตรที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างผู้ประกอบการ และ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ด้วยการทำงานแบบ One-Stop-Service (20 มิ.ย. 2558)

– กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบ ความสำเร็จ คุณนุ่น ศิรพันธ์ วัฒนจินดา ศิษย์เก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักแสดงชื่อดัง (20 มิ.ย. 2558)

– การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด NSP Innovation Awards 2015 ทั้ง 4 สาขา (คือ นักธุรกิจนวัตกรรม พัฒนาการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเชิง พาณิชย์-กระบวนการนวัตกรรม และนวัตกรรมเชิงพาณิชย์-ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม)

– สาธิตการทำอาหาร โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่เป็นผลิตภัณฑ์จาก วทน. โดยเชฟชั้นนำ ของเชียงใหม่


– ชมมินิคอนเสิร์ตจาก อิมเมจ สุธิตา ชนะชัยสุวรรณ (21 มิ.ย. 2558) นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน และกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)

ชั้น 2 อาคารวิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โทร. 053-942088 ต่อ 310 หรือ 081-9696919

และเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th และ เพจ www.facebook.com/cmustep

 

Relate Posts :