นิทรรศการ โครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปวัฒนธรรม โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 4 – 31 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 4 กรกฎาคม เวลา 17.00 น.

สถานที่

ห้องแสดงงานชั้น 2 ด้านหลัง 2nd floor Black Gallery

นิทรรศการ พุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 3 โดย กลุ่มเอกธรรมศิลป์

นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 31 กรกฎาคม 2558 พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 9 กรกฎาคม เวลา 17.00 น.

สถานที่

ห้องแสดงงาน ชั้น 1 ด้านหน้า 1st floor Front Gallery

 การจัดแสดง “ขบถล้านนา” นาฏยละครไทย โดย แววดาว  ศิริสุข

จัดแสดง 2 รอบ รอบบ่าย 14.00 น. และรอบ 19.00 น.

บัตรราคา 300 บาท ทุกที่นั่ง (นักศึกษา 150 บาท)

สถานที่

โรงละคร Auditorium

สำรองบัตรได้ที่ หอนิทรรศการฯ

LANNA  REBEL

A dance theater performance

By Waewdo Sirisook

Ticket 300 Baht  Reserved at CMU ART CENTER

————————————————-

 นิทรรศการ การแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ โดย นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2558 พิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 23 กรกฎาคม เวลา 17.00 น.

สถานที่

ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า The 1st   Front Gallery

หมายเหตุ

ปิดทำการทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ฝากความคิดเห็น ...