ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

เนื่องด้วยนิสิตชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะได้จัดนิทรรศการแสดงวิทยานิพนธ์ “แรกเปลี่ยน Exhibition” ซึ่งเป็นนิทรรศการโครงงานออกแบบอุตสาหกรรม สาขาออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยจะได้มีการจัดแสดงในช่วงระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ชั้น 1 อาคาร A ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่

พิธีเปิดนิทรรศการ “แรกเปลี่ยน THESIS 2014” จะจัดขึ้นในวันศุกร์ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ เชียงใหม่ ตามกำหนดการดังนี้

 

Related Posts