นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงงานครั้งที่ 2 ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย

       นิทรรศการในครั้งนี้เป็นการแสดงงานครั้งที่ 2 ของกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดเชียงราย ที่สร้างสรรค์งานศิลปะด้วยความรักและศรัทธาและปรารถนาที่จะเดินทางในเส้นทางศิลปิน รวมตัวกันขึ้นเพื่อสร้างเครือข่าย แลกเปลี่ยน แบ่งปันข่าวสารด้านศิลปะ รวมถึงสร้างโอกาสในเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ โดยในปีนี้มีศิลปินเข้าร่วม จำนวน 30 ศิลปิน ตามรายชื่อดังนี้ กอบพงษ์ ขันทพันธ์, กอล์ฟ บุญมา, กิตติพงษ์ พงศ์โชคดีเลิศ, ชาลินี กาวิลาวัน, ชินดนัย ปวนคำ, ณัฐพล เจียงจรัสนนท์, ณัฐพันธ์ ยอดรักษ์ ,ดิษณ์กร สุทธสม, ทนง มั่นเหมาะ, นฤมล อุ่นเรือน, นักปราชญ์ อุทธโยธา, นิพนธ์  ใจนนท์ถี, บุญเกิด ทาบุญ, ปรัชญ์ พิณสาร, ผกามาส พุทธรินทร์, พงศ์ธร กิจพิทักษ์, พุทธรักษ์ ดาษดา ,รุ่งโรจน์ แสนลือม, วิจิตรา กาหะ, วิษณุ ธรรมสอน, วีรยุทธ นางแล, ศิริชัย เชียงแรง, ศุภชัย ยี่สุ่นศรี, สุทธิเกียรติ ใสสะอาด, อภิสิทธิ์ มณีธร, อรัญ ปัญญาทิพย์, อร่าม ถานันดร์, อำนาจ ก้านขุนทด, อิศรา กาวิลาวัน, เอกพงษ์ ใจบุญ
แต่ละคนได้จัดทำงานสร้างสรรค์ในหัวข้อเชียงรายบ้านฉัน แสดงความคิด มุมมอง ความรู้สึกต่อจังหวัดเชียงราย ออกมาด้วยเทคนิคที่หลากหลาย ซึ่งนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 9-30 พฤษภาคม 2558  ณ ขัวศิลปะ เชียงราย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 088-418 5431  ติดตามข่าวสาร www.facebook.com/artbridgechiangrai
เปิดนิทรรศการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น.
ประธานในพิธีโดย อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ
ณ ห้องแสดงงานชั้น 1 ขัวศิลปะ เชียงราย
https://www.facebook.com/events/1580309715582374/

Related Posts