ค่ายครอบครัว ละครและศิลปะสร้างสรรค์ 23 พ.ค. 2558

มะขามป้อม Art Space ร่วมกับโรงแรม เดอะทำนา ร่วมจัด ค่ายครอบครัว ละครและศิลปะสร้างสรรค์

          มะขามป้อม Art Space เป็นชุมชนของนักการละครและพื้นที่ศิลปะกลางทุ่งนา เชิงดอยหลวงเชียงดาว พวกเราทำละครเพื่อการพัฒนา… พัฒนาทั้งคนเล่น พัฒนาทั้งคนดู และพัฒนาชุมชนสังคมไปพร้อมๆกัน หัวใจของละครคือความสนุกสนาน เบื้องหลังความสนุกสนานแฝงด้วยปรัชญาที่ลึกซึ้ง กระบวนการละครของมะขามป้อมคือการพัฒนาความเป็นมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม โดยเน้นการพัฒนาหลักๆ 3 ด้านคือ มือ สมอง และหัวใจ

ค่ายครอบครัว ละครและศิลปะสร้างสรรค์

สนใจติดต่อ

Phone: (66) 088-253-5568, 086-662-6060
Email: thethamna@gmail.com

http://thethamnahotel.com

มือ คือทักษะที่เกิดขึ้นผ่านการลงมือทำ การฝึกฝนละครนำผู้เข้าร่วมกระบวนการเข้าสู่การฝึกฝนร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร พัฒนาสมองทั้งสองส่วน และพัฒนาประสาทสัมผัสในการรับรู้และตอบสนอง กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ละครจากร่างกาย ละครหุ่นเงา ละครกายกรรม และการสร้างเสียงดนตรีประกอบละคร

สมอง คือการเรียนรู้เนื้อหาข้อมูล กระบวนการละครมะขามป้อมเน้นเรื่องการเรียนรู้และทำความเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆ เพื่อพัฒนามนุษย์ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในกิจกรรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้ไปเยี่ยมชุมชนชาติพันธุ์ดาราอาง ชมละครกายกรรมเด็กชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเล่นร่วมกับเด็กๆ นักกายกรรม เราเชื่อว่าศิลปะและละครคือสื่อสันติภาพ ที่สามารถสร้างความเข้าใจและเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม

หัวใจ คือการเติบโตภายในจิตใจและความรู้สึก การทำละครคือกระบวนการทำงานกลุ่ม ผู้เข้าร่วมจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติ การเคารพกฎกติกา การมีส่วนร่วม การแลกเปลี่ยน การเป็นผู้ฟังและผู้นำเสนอ การเป็นผู้นำและผู้ตาม การเป็นผู้ให้และผู้รับ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานความเคารพซึ่งกันและกัน

          กิจกรรมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นผ่านการเล่น เพราะ “การเล่น” คือ “การลงมือทำ” คือ “การสรรค์สร้าง” และนำไปสู่ “การเรียนรู้” พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กๆ จะทำกิจกรรมร่วมกัน เรียนรู้ตนเอง สมาชิกในครอบครัว ไปจนถึงเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกับเพื่อนผองผู้ปกครองและเด็กๆ ในครอบครัวอื่นๆ ผู้ปกครองจะได้รับการสรุปเนื้อหาการเรียนรู้ในตอนท้ายของกระบวนการ เพื่อแบ่งปันความคิดเห็น ความรู้สึก และสร้างคลังความรู้ร่วมกันเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย

มะขามป้อม Art Space ร่วมกับโรงแรม เดอะทำนา

คิด – Introduction to Theatre of Creativity

          ความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นคำเก่า คำเดิม ที่ได้ยินได้ฟังมาบ่อยครั้ง แต่ในยุคสมัยที่เราเป็นเพียงลูกค้าในร้านขายความรู้ บรรยากาศแข่งขันแย่งชิงที่บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา ชวนให้เราตั้งคำถามว่า แล้วความคิดสร้างสรรค์จะเกิดได้อย่างไร ร่วมกันค้นหา ค้นคว้า และท้าทายกฎเกณฑ์ที่ตีกรอบให้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านแบบฝึกหัดละครสนุกๆ ที่ทำให้เราย้อนมองศักยภาพความสร้างสรรค์ที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเรา
ฟัง – Body Percussion & Found Object Music
          เครื่องใช้ในครัว อุปกรณ์ทำความสะอาด หรือของใช้ที่ผุพังจนใช้งานต่อไม่ได้ จับมาดีด สี ตี เป่า เขย่า สะบัด สร้างสรรค์เส้นเสียงที่น่าสนใจได้เสมอ ร่วมกันค้นหาเสียงที่น่าสนใจจากวัสดุหลากประเภท หรือแม้แต่ส่วนต่างๆ ของร่างกายของเราที่ผสมผสานกับท่าทางการเคลื่อนไหวจนเกิดเสียง ร้อยเรียงกันเป็นดนตรีที่แปลกใหม่ ผสมเสียงหนัก-เบาเข้าด้วยกัน เรียนรู้การฟัง จังหวะ และการสอดประสานในท่วงทำนอง สร้างเพลงบทใหม่ที่ไม่มีใครเหมือน
ทำ – Recycled Toys
          จะดีกว่าไหมถ้าของที่เรากำลังจะโยนทิ้ง สามารถฟื้นคืนชีวิตได้อีกครั้งแบบสนุกกว่าเดิม ช่วยกันลงมือแปลงร่างวัสดุเหลือใช้ ให้กลายเป็นของเล่นชิ้นใหม่ที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ นอกจากจะได้ฝึกฝนทักษะการประดิษฐ์ชิ้นงานศิลปะ ขยับไม้ขยับมือ บรรจงตกแต่ง ยังได้ค้นคว้าหลักการกลไกเบื้องต้น ลองเล่น ลองปรับด้วยตัวเอง ทำผิด ลองทำใหม่ เรียนรู้ไประหว่างทาง
ดู – Shadow Puppetry
          เรียนรู้ปรากฏการณ์หลากหลายของแสง ทั้งทิศทาง มิติ การหักเห การตกกระทบ การทะลุผ่านตัวกรอง และเสน่ห์ของแสงอีกมากมายที่เราเล่นได้แบบไม่ต้องห่วงทฤษฎี ยกหน้าที่นักแสดงให้หุ่นเงาตัวน้อย ให้ฉากสีขาวเป็นเวที เรื่องราวเก่าๆ เมื่อเล่าผ่านแสงและเงา ก็กลายเป็นความทรงจำครั้งใหม่ การอยู่ในความมืดไม่ได้น่ากลัวเสมอไป

ตารางกิจกรรมค่ายครอบครัว ละครและศิลปะสร้างสรรค์ 23 พ.ค. 2558

9.00       ผู้เข้าร่วมพบกันที่โรงแรม เดอะ ทำนา

9.30       แนะนำสถานที่ โปรแกรม ทีมงาน

กิจกรรมทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย

กิจกรรม Introduction สู่กระบวนการศิลปะและละครสร้างสรรค์

10.45     อาหารว่าง

11.00     กิจกรรม Body Percussion & Found Object Music

12.00     อาหารกลางวัน

14.00     กิจกรรม Recycled Toys ของเล่นทำเองจากวัสดุเหลือใช้

16.15     อาหารว่าง

16.30     กิจกรรมหุ่นเงา

17.30     อาหารเย็น

18.30     Showcase หุ่นเงา โดยผู้เข้าร่วม และการแสดงเล็กๆ จากกลุ่มมะขามป้อม

19.30     สรุปกระบวนการเรียนรู้

20.00     ปิดกิจกรรม

ค่าอบรม คนละ 3,000 บาท

 

สนใจติดต่อ

Phone: (66) 088-253-5568, 086-662-6060
Email: thethamna@gmail.com

Related Posts