“เดือนแห่งร้อน เดือนแห่งรักษ์” กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมพร้อมคลายร้อนในงาน ตลาดนัดยามเย็น

     เชียงใหม่ – โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้พนักงาน และลูกค้า รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้ระลึกถึงวันสำคัญของสิ่งแวดล้อม และโลกของเรา ในโอกาสวันคุ้มครองโลก ที่มีขึ้นทุกวันที่ 22 เมษายน โดยได้จัดให้มีการประกวดคำขวัญเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดให้ลูกค้า และบุคคลทั่วไป ร่วมกันโหวด เพื่อเลือกคำขวัญที่ชื่นชอบ
          ต่อเนื่องด้วยงานตลาดนัดยามเย็น ที่จัดงานในรูปแบบรับลมร้อน โดยแข่งขันการประกวดชุดแต่งกายสีสันสดใสที่มาจากวัสดุรีไซเคิล ภายใต้ธีม “crazy summer”  รายได้จากการแข่งขันและการโหวดมอบให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มหรือ operation smiles
สำหรับแข่งขันการประกวดคำขวัญเนื่องในวันคุ้มครองโลก ผลการแข่งขันมีดังนี้
• KING of EARTH day 2015 ได้แก่ เชฟฉลอง สักกะพลางกูร ในคำขวัญที่ว่า “ เราดูและโลกในปัจจุบัน…โลกดูแลเราในอนาคต”
• Queen of EARTH day 2015 ได้แก่ คุณมะลิ สุขสันติวงศ์ ในคำขวัญที่ว่า “ป่าหมดดินแห้ง ฝนแล้งข้าวตาย ปลูกป่าอย่าทำลาย รักษาไว้ทรัพยากร”
โดยผู้ชนะทั้ง 2 ท่าน จะได้เป็นตัวแทนของโรงแรมที่จะร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อาทิ วันสิ่งแวดล้อมโลก, car free day, วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ ฯลฯ
เชฟฉลอง สักกะพลางกูร    KING of EARTH day 2015
คุณมะลิ สุขสันติวงศ์ Queen of EARTH day 2015
          และอีกงานสนุกกับการประกวดชุดแฟชั่นที่ประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล ในธีม “Crazy Summer” ที่ลานดี สแควร์ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากพนักงานในทุกแผนกร่วมกันสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมเปิดให้มีการโหวด โดยรายได้จากการขายพวงมาลัยเพื่อโหวด และการรับบริจาคภายในงาน เป็นเงิน 10,300 บาท จะถูกมอบให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม หรือ Dusit Smile for Operation Smiles
          ภายในงาน ได้มีการแข่งขันเต้นฮูล่าฮูป การขายสินค้า เครื่องใช้ และอาหารคาวหวาน ปิดท้ายด้วยการแข่งขันแฟชั่นโชว์ “crazy summer” ซึ่งผู้ชนะเลิศได้แก่ ตัวแทนจากทีมแม่บ้าน ซึ่งมาในชุดที่ทำมาจากการะดาษนิตยสาร เชือก และกระป๋องน้ำอัดลม
บรรยากาศการออกร้านขายสินค้าภายในงานตลาดนัดยามเย็น
การแข่งขันการเล่นฮูลาฮูป กิจกรรมรับลมร้อน
ผู้เข้าแข่งขัน พร้อมมาลัยการกุศลที่ใช้ในการโหวด
ตัวแทนจากทีมแม่บ้านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของ แฟชั่นโชว์ชุด“crazy summer”
ตัวแทนผู้เข้าประกวดทุกท่าน จากทุกแผนก

Related Posts