นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “SHINE LIGHT”

          นิทรรศการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 15 ภายใต้ชื่อ “SHINE LIGHT” โดยนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 15 ถึง 17 พฤษภาคม 2558 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ และพิธีเปิด ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook Page: SHINE LIGHT Art Thesis Exhibition 2015 Thesis Exhibition 2015

Related Posts