ฟรี! สัมมนาที่จะเปิดโลกการทำธุรกิจจากขนาดย่อม สู่ธุรกิจระดับสากลโดย Nell Merlino

สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริการประจำประเทศไทย จัดสัมมนาภายใต้ชื่อโครงการ “จากธุรกิจขนาดย่อม สู่ธุรกิจระดับสากล” สัมมนาที่จะเปิดโลกการทำธุรกิจให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นสากล ซึ่งพบกับวิทยากรระดับโลกอย่าง “Nell Merlino” ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการเพิ่มความสามารถทางธุรกิจให้กับกลุ่มสตรีเเละผลงานระดับนานาชาติอีกมากมาย ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ.โรงเเรมไอบิส เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียด
โทร : 09-1857-7007
***จำกัดเพียง 100 ที่นั่ง เท่านั้น

Related Posts