ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมลาบเมือง” ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ กาดสวนแก้วเชียงใหม่

มหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 ณ ลานเอนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558

เวลา 12.00-13.00 น.               ผู้เข้าแข่งขันลาบเมืองและผู้เข้าประกวดเทพีลาบเมือง

                                              ลงทะเบียนรับหมายเลขประจำซุ้มและหมายเลขประจำตัว

เวลา 12.30 น.                         การบรรเลงดนตรีพื้นเมืองพื้นบ้าน สะล้อ ซอ ซึง
เวลา 13.30 น.                         การแสดงเล่าค่าว จ๊อย ตำนานลาบเมือง

เวลา 15.00 น.                         ประธานในพิธีเดินทางมาถึง

เวลา 15.05 น.                         โชว์ลาบ V.I.P

เวลา 15.15 น.                         การแข่งขันลาบเนียน ลาบลีลา การแสดงบนเวที

เวลา 15.30 น.                         ประธานชุมชนผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับประธานเปิดงาน

                  ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานการแข่งขัน


                  ประธานพิธีกล่าวเปิดงาน

เวลา 15.30 น.                         ตัดป้ายเปิดงาน ให้สัญญานเริ่มต้นการแข่งขัน

                                              ประธานจัดงานฯ และคณะกรรมการฯนำประธานเปิดงานชมการแข่งขันลาบเมือง

                                              การแสดงบนเวทีและลานกลางแจ้ง

เวลา 15.40 น.                         เริ่มประกวด เทพีลาบเมือง รอบแรก

                                              สลับการแสดงบนเวที

เวลา 16.15 – 16.30 น.            ให้สัญญาณหมดเวลาแข่งลาบ และให้ผู้เข้าแข่งขันเอาลาบมาส่ง ณ บริเวณที่กำหนด

                                              คณะกรรมการตัดสินลาบเมือง เริ่มชิมลาบและให้คะแนน

เวลา 17.00 น.                         เริ่มการประกวด เทพีลาบเมือง รอบที่สอง


                                              การแสดงบนเวที

เวลา 17.15 น.                         อธิบายวิธีการตัดสินการแข่งขันลาบ

เวลา 17.30 น.                         ประกาศผลแข่งขันลาบเมือง – ลาบลีลา

                                              เชิญผู้มอบราวัลและพิธีมอบรางวัลตามลำดับ

                                              ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

เวลา 18.00 น.                         ประกาศผู้เข้ารอบเทพีลาบเมืองและสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ

                                              กรรมการรวมคะแนนเทพีลาบเมือง

                                              ประกาศผลการประกวดเทพีลาบเมือง

                                              พิธีมอบรางวัลเทพีลาบเมือง

เวลา 19.30 น.                         จบงานฯเชิญตามอัธยาศัย

Relate Posts :