งานแถลงข่าวพิธีเปิด “แอพพลิเคชั่นผ้าไทย” สำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ณ TCDC เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเชียงใหม่ได้จัดงานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ผ้าไทย” ณ อาคารสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลานนาไทย 

·       “แอพพลิเคชั่นนี้ เกิดขึ้นจากวัตถุประสงค์ ที่เรามุ่งมั่นจะเผยแพร่เอกลักษณ์และคุณค่าของผ้าไทย ให้ยังคงเติบโตและงดงามในโลกปัจจุบัน  แต่การที่ผ้าไทยของเราจะมีชีวิตและมีคุณค่าอยู่ได้นั้น  ต้องมีการใช้งานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันด้วย ซึ่งคุณสมบัติของผ้าไทย นอกเหนือจากความงดงามในด้านของลวดลาย สีสัน และวัสดุเองแล้ว การนำผ้าไทยไปใช้งานจริง ยังนับเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ที่จะต้องมองเห็น และนำไปปรับใช้ให้เกิดความโดดเด่นของผลงานออกแบบได้อีกด้วย” “คุณอินทพันธ์  บัวเขียวกล่าว”

“คุณอินทพันธ์  บัวเขียว” ผู้จัดการ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ กล่าวความเป็นมาและประโยชน์ของแอพพลิเคชั่นไทย

“อาจารย์วิถี พานิชพันธ์” อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้บรรยายหัวข้อ “ต่อยอดภูมิปัญญาล้านนาสร้างคุณค่าสินค้าหัตถกรรมสาหรับผู้บริโภคยุคใหม่”

         ดังนั้น  TCDC  จึงได้มุ่งพัฒนา  วิจัย  และคิดค้น  แอพพลิเคชั่นผ้าไทยให้เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดการใช้งานที่ตอบโจทย์  ระหว่าง “นักออกแบบหน้าใหม่”  กับ “ธุรกิจชุมชน” ที่จะสามารถสื่อสารกันได้โดยง่าย


·       ส่วนสำคัญของแอพพลิเคชั่นนี้  คือความสามารถที่จะเปลี่ยนลวดลายและเปลี่ยนคู่สี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ทันที  พร้อมทั้งยังสามารถทดลองปรับเปลี่ยน เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภท ทั้งเครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแต่งอื่นๆ

ภายในแอพพลิเคชั่นนี้  ยังเต็มไปด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์ครบวงจร  ทั้งเรื่อง เทรนด์แฟชั่น   ขนาดมาตรฐานของเสื้อผ้าในประเทศต่างๆ  ประวัติลายผ้าไทย  ซึ่ง TCDC เชื่อมั่นว่า จะเป็นประโยชน์สำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่เป็นอย่างยิ่ง

      แอพพลิเคชั่น “ผ้าไทย” เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไทยอย่างรอบด้าน ตั้ง แต่วัสดุ เทคนิคการทอ ลวดลาย และ การตลาด รวมทั้ง มีเครื่องมือช่วยในการออกแบบลายผ้า และการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผ้าไทย ตลอดจน ผลิตภัณฑ์จากผ้าไทย ให้ตอบสนองการบริโภคยุคใหม่ เหมาะกับการใช้งานทั้ง ของนักออกแบบรุ่นใหม่ อาจารย์และนักศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น หรือสิ่งทอ ผู้ประกอบการผ้าทอ ช่างทอและผู้ประกอบการยุคใหม่


      โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “ผ้าไทย” ได้แล้ววันนี้ฟรี ที่ App Store (*รองรับระบบ iOS 7.0) และ Google Play Store โดยพิมพ์ค้นหาคำว่า “PhaThai”

ภาพบรรยากาศภายในงานเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “ผ้าไทย”

Relate Posts :