หอศิลป์มช.ขอเชิญชวนร่วมชมนิทรรศการ นิทรรศการพุทธศิลปกรรม ครั้งที่ 3 กลุ่มเอกศิลป์โดยนิสิตชั้นปีสุดท้าย พุทธศิลปกรรม  คณะพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยนิทรรศการจะจัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 28 เมษายน 2558 และจะมีพิธีเปิดงานนิทรรศการในวันที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น.

สถานที่จัดแสดง :

ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติม :

CMU ART CENTER

หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปิดทำการทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

239 ถนนนิมมานเหมินทร์  ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  50200

โทร 053-218280, 053  944833  Fax  053-218280

www.cmuartcenter.finearts.cmu.ac.th
Email :cmuartcenter@finearts.cmu.ac.th
facebook:CMUartcenter

ฝากความคิดเห็น ...