Wine & Cheese Talk โดย Aji By Rimping งานไวน์ดีๆที่คอไวน์ไม่ควรพลาด

          AJi By Rimping จัดงาน Wine & Cheese Talk ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ นี้ ตั้งแต่เวลา 11:00 – 14:00 น. บริเวณร้านอาหาร AJI ชั้น B1 ริมปิงซุปเปอร์มาเก็ต สาขาเมญ่า ซึ่งภายในงานจะเป็นการให้องค์ความรู้ในเรื่องของชีสและไวน์ โดยมีการแนะนำชีสถึง 6 ชนิด เพื่อทานคู่กับไวน์ด้วยกันและยังมีเซ็ตอาหารกลางวันเสิร์ฟในราคาท่านละ 900 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 091-9941654

Relate Posts :