กิจกรรมหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. เดือนมีนาคม 2558

ระยะเวลา สถานที่ นิทรรศการ
3 – 14 มีนาคม 2558  ห้องแสดงงาน ชั้น 1 และ ชั้น 2 นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ โดยสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ พิธีเปิดวันที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.
19 – 31 มีนาคม 2558 ห้องแสดงงาน ชั้น 1 และ ชั้น 2  นิทรรศการผลงานศิลปะนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทัศนศิลป์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีเปิดวันที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 น.

ปิดทำการทุก วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Related Posts