การแข่งขันประกวดถ่ายภาพระดับนานาชาติในหัวข้อ “อากาศในสภาวะวิกฤต”

 

มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศสจัดการแข่งขันประกวดภาพถ่ายนานาชาติติดต่อกันเป็นครั้งที่ 5 โดยหัวข้อสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้คือ “อากาศในสภาวะวิกฤต”
การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นผู้ที่มีสัญชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าสมัครแข่งขันต้องนำเสนอภาพถ่าย 2 ภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศคุณในมุมมองของผู้เข้าแข่งขัน เกี่ยวกับสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงของอากาศที่เกิดขึ้นจริง หรือที่สังเกตเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากสภาวะวิกฤตของอากาศในชีวิตของผู้คนและรวมถึงการแก้ไขปัญหาในระดับสาธารณะหรือระดับบุคคล ซึ่งในประเทศคุณร่วมกันทำหรือร่วมกันพิจารณาเพื่อต่อสู้กับผลกระทบด้านลบของการเปลี่ยนแปลงนี้
ในรอบแรกจะตัดสินที่ประเทศไทย คนไทยที่ชนะการประกวดจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยภาพถ่ายของผู้ที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่รอบ20คนสุดท้ายจากทั่วโลกจะได้รับการนำไปจัดแสดงร่วมกัน ณ กรุงปารีส ทั้งนี้ในกลุ่มผู้เข้ารอบสุดท้าย จะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สำหรับผู้ชนะเลิศจะได้รับเชิญให้เดินทางไปกรุงปารีสเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ และจะมีการนำผลงานภาพถ่ายของผู้ชนะไปจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการส่วนตัวที่แกลเลอรี ในกรุงปารีส อีกด้วย
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
ผู้เข้าแข่งขันต้องทำการลงทะเบียนจากประกาศในเวบไซด์ของสมาคม (ที่หน้ากิจกรรมสมาคม) และส่งภาพถ่ายจำนวน 2 ภาพ โดยบันทึกเป็นไฟล์ TIFF หรือ JPEC ที่ความละเอียด 300 dpi หรือ ความละเอียด 3547*4724 พิกเซล มาที่ concours@afthailande.org โดยใช้หัวข้อ การประกวดภาพถ่าย “อากาศในสภาวะวิกฤต” ภายในเวลาเที่ยงคืน ของวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
การประกาศผล
วันที่1 มิถุนายน พ.ศ. 2558
การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้หมายรวมถึงการยอบรับที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดของการประกวดที่ปรากฏในเว็บไซด์ http://afthailande.org/th/cultural-activities/cultural-events/

Related Posts