คณะวิจิตรศิลป์ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมปฏิบัติการศิลปะแสดงสด

 

ประกาศรับสมัครผู้สนใจอบรมปฏิบัติการศิลปะแสดงสดจํานวน 10 คน
ผู้นำการอบรม: อ้อ นพวรรณ สิริเวชกุล
วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2558 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สมัคร ต้องสามารถเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้ตลอดระยะเวลา 2 วันตามที่กําหนด อายุ 17- 30 ปี โดยให้เขียนเล่าประสบการณ์การชมหรือทดลองทํา Performance art ของผู้สมัคร ระบุชื่อ / อีเมล์ / เบอร์โทร / อายุ ของผู้สมัคร ส่งข้อมูลการสมัคร ได้ที่ ผศ.พดุงศักดิ์ คชสำโรง e-mail: padungsak@finearts.cmu.ac.th ,/ nsirivejkul@gmail.com (รับสมัครทางอีเมล์เท่านั้น ) ระบุหัวข้อ workshop performance art ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร สมัครได้ภายในวันที่ 14 กพ. 2558

Related Posts