ล้านนาไม่ได้มีแต่คนเมือง แล้วมีใครบ้าง? อยากรู้คำตอบต้องมางานนี้!

ล้านนาคดี สถาบันวิจัยสังคมจัดงาน “ข่วงผญาห้าไท : อัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไทในล้านนา” ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. วันที่ 6-7  กุมภาพันธ์ 2558 นี้ที่สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจหลากหลาย ทั้งนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ เครื่องแต่งกาย ภาษาและวรรณกรรม กิจกรรมสาธิตี่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม อาทิเช่น

การทำจองพาราของชาวไทใหญ่ การขดขึ้นรูปเครื่องเขินของชาวไทเขิน การปั้นผางประทีปแบบเชียงตุง การจารใบลานของชาวไทยวน การทอผ้าของชาวไทลื้อ การทำข้าวต้มเขาควายของชาวยอง การทำข้าวซอยน้อยของชาวไทเขิน การทำข้าวหนุกงา ข้าวจี่ การทำข้าวแรมฟืนแบบลื้อ และการเขียนกระจกปีเปิ้งของชาวไทยวน

งานดีๆแบบนี้ไม่รีบจูงลูกจูงหลานไปไม่ได้แล้ว

ฝากความคิดเห็น ...