บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือในกิจกรรมกาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีคุณสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บริหารโครงการและการตลาดแนวราบ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท แก่คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ขวาสุด) และคุณมนัญญา ประสาทบัณทิตย์นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ (ที่สองจากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
กาซะลอง หลิมก าเหนิด (ยอ) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. 081 447 1552 / 02 201 3535 หรือ Kasalong@sansiri.com

ฝากความคิดเห็น ...