บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือในกิจกรรมกาชาด จังหวัด เชียงใหม่ ประจำปี 2558

บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมมือในกิจกรรมกาชาด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีคุณสมเกียรติ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่าย บริหารโครงการและการตลาดแนวราบ เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาด เป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท แก่คุณสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ขวาสุด) และคุณมนัญญา ประสาทบัณทิตย์นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ (ที่สองจากขวา) เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
กาซะลอง หลิมก าเหนิด (ยอ) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร. 081 447 1552 / 02 201 3535 หรือ [email protected]

Relate Posts :