กิจกรรมนิทรรศการ CMU ART CENTER ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

กิจกรรม / นิทรรศการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นิทรรศการภาพวาดอารยธรรมชนชาติจีน โดยศิลปินชาวจีน

พิธีเปิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น.

ระยะเวลา วันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2558   สถานที่ ห้องแสดงงานชั้น 2

การแสดงผลงานศิลปกรรม จากการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต ครั้งที่ 26

โดยบริษัทโตชิบา ประเทศไทยจำกัด พิธีเปิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558

ระยะเวลา วันที่ 1 – 13 กุมภาพันธ์ 2558   สถานที่ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหลัง

เทศกาลนิทรรศการภาพถ่ายเชียงใหม่ โดย สาขาวิชาภาพถ่าย ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ

โดยจะนำเสนอผลงานภาพถ่ายของศิลปินทั้งชาวไทยและต่างประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการถ่ายภาพ

ระยะเวลา วันที่ 17–28 กุมภาพันธ์ 2558  สถานที่ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า และ ชั้น 2

การแสดงละครเวทีเรื่อง  “พิพิธภัณฑ์ขวัญผวา” โดยศิษย์เก่าคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา วันที่ 6–8 กุมภาพันธ์ 2558 สถานที่ โรงละคร

ปิดทำการทุก วันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Tel 053-218280, 053 – 944833  Fax  053-218280

Related Posts