กิจกรรมนิทรรศการ CMU ART CENTER ประจำเดือนธันวาคม 2557

กิจกรรม / นิทรรศการ ประจำเดือนธันวาคม 2557

การแสดงผลงานศิลปกรรม ปตท. ในหัวข้อ ก้าวไปด้วยกัน….สู่วันพรุ่งนี้

โดย บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา วันที่ 4 -30 ธันวาคม 2557  สถานที่ ห้องแสดงงานชั้น 1 ด้านหน้า

ศิลปะการจัดวาง เรื่องราว เล่าย้อน

โดย ภาพตะวัน สุวรรณกูฏ ศิลปินในพำนัก เอเชียลิงค์  มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

พิธีเปิดวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 18.00 น. ระยะเวลา วันที่ 9 – 28 ธันวาคม 2557 สถานที่ ห้องแสดงงานชั้น 2ด้านหลัง

“เทศกาลรถถีบ เชียงใหม่ 2557”

การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับจักยาน เวลา 09.00น. – 21.00น.

ระยะเวลา วันที่ 5 – 7 ธันวาคม 2557 สถานที่ บริเวณลานจอดรถ และพื้นที่รอบ หอนิทรรศการฯ

เทศกาลหุ่นนานาชาติ ประจำปี 2557

โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลา วันที่ 13– 14 ธันวาคม 2557  สถานที่ โรงละคร

Related Posts