งานสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 27 -29 พฤศจิกายน 2557

งานมหกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม

ประกอบด้วยการเเสดงนิทรรศการให้ความรู้ การประกวดศิลปะ และ ดนตรีโฟล์คซอง

และกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายและยังมีเวทีเสวนาสรุปบทเรียนการจัดการที่ดินป่าไม้และทรัพยากรน้ำ

ฝากความคิดเห็น ...