วันพ่อปีนี้พาคุณพ่อมาทานติ่มซำฟรี ที่อิมพีเรียลแม่ปิง

อิ่มกายอิ่มใจ…….พร้อมมอบความสุขให้กันทั้งครอบครัว

คุณพ่อทานฟรี ติ่มซำบุฟเฟ่ต์ *  5 ธันวาคม 2557 เวลา 11.30 – 14.00 น.

ที่ ห้องอาหารจีนโกลด์ลีฟ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง

*** มาเป็นครอบครัวตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไปคุณพ่อทานฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร : 053 -283900 # 7057

ฝากความคิดเห็น ...