TCDC เชียงใหม่ จัด Creative Space Workshop Roadshow

 

TCDC เชียงใหม่ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม Creative Space Workshop รวมทั้งโปรโมทเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่

Chiang Mai Design Week 2014  ครั้งแรกของประเทศไทย 

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC เชียงใหม่ : Thailand Creative & Design Center Chiang Mai) ออกโรดโชว์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วเมืองเชียงใหม่   เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ หรือ Chiang Mai Design Week 2014” ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2557

งานนี้ถือเป็นเทศกาลงานออกแบบครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย  เมื่อการออกแบบ คือพลังสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตและตัวแปรที่จะเติมเต็มวงจรธุรกิจสู่อนาคต เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ Chiang Mai Design Week 2014 จัดโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เชียงใหม่ ในฐานะองค์กรที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมและผลักดันการใช้งานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ของเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างศักยภาพของนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ สู่โอกาสในตลาดสากล

ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันของกิจกรรมสุดพิเศษ เพื่อนำเสนอเรื่องราวของงานออกแบบกับเมือง งานออกแบบกับสังคม และงานออกแบบกับชีวิต ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ เวิร์กช็อป เสวนา งานบรรยาย งานประชุมสัมมนา การแสดงผลงานศิลปะจัดวาง งานเปิดตัวคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ล่าสุด ตลาดที่รวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการหน้าใหม่ เป็นต้น เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่จะร้อยต่อภาพผลงานนักออกแบบทั้งสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ แฟชั่น การออกแบบกราฟิก ศิลปะ ฯลฯ  เข้ากับความร่วมมือของชุมชนเจ้าของพื้นที่ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ให้เกิดเป็นเทศกาลประจำปีที่น่าประทับใจและเป็นสีสันของเมืองอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองและธุรกิจสร้างสรรค์ในท้องถิ่นให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ

โดยเฉพาะกิจกรรม Creative Space Workshop ที่จัดให้นักศึกษา นักออกแบบ ผู้ประกอบการ  และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่ชาวเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง จะได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างประสบการณ์ กับ 26 สตูดิโอออกแบบ นักออกแบบ ผู้ประกอบการและนักการตลาดมือทอง ที่ประสบความสำเร็จในเชียงใหม่ มาร่วมคิดค้นและถ่ายทอดประสบการณ์แบบมืออาชีพ เพื่อปูเส้นทางและถ่ายทอดเคล็ดลับความรู้ในธุรกิจสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ได้ในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 052-080500 ต่อ 311

 

Related Posts