Chiang Mai Photo Club Photography Exhibitions 2014 “That’s Lanna”

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

Chiang Mai Photo Club Photography Exhibitions #2 / 2557
จัดโดย : ชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่

โครงการ : “That’s Lanna”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 – 20.00 น.

ชั้น 2 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท

เป็นการจัดแสดงภาพถ่าย 60 ภาพ ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความ เป็นล้านนาที่สร้างสรรค์ ทั้งในอดีต หรือปัจจุบันเพราะล้านนาถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมานับพันปี โดดเด่นด้วยธรรมชาติงดงามและมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผู้คนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนงดงาม มีวิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติ หล่อหลอมเป็นลักษณะเฉพาะของถิ่นล้านนาภาคเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด“Look Chiang Mai Thru My Lens” เพื่อพัฒนาวงการถ่ายภาพพร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ การเสวนาเรื่องการถ่ายภาพ, การแนะนำอุปกรณ์การถ่ายภาพ

“That’s Lanna”
รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ
“ โครงการปันนมให้น้อง สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ” จังหวัดเชียงใหม่

Related Posts