การสาธิตและปฏิบัติการฝึกซ้อมเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน เขตภาคเหนือ ปี 2557 โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ เดินหน้าขยายการให้บริการทางการแพทย์รองรับการเข้าสู่ AEC แสดงศักยภาพการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศด้วยความรวดเร็วและความพร้อม  จัดสาธิตและปฏิบัติการฝึกซ้อมเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน เขตภาคเหนือ ปี 2557 ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สถานพยาบาลในพื้นที่ และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และภาคเอกชนอย่างสายการบินกานต์แอร์ โดยมีกำหนดแผนการซ้อมปฏิบัติการเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน (Helicopter Emergency  Medical Services- HEMS) หรือ SKY ICU ในระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายนนี้

พลตรีนายแพทย์นิวัฒน์ บุญยืน รองประธานคณะผู้บริหารศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ มุ่งเน้นคุณภาพการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีรวดเร็ว และปลอดภัย แม้ในระหว่างการเดินทาง หรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุด รวดเร็ว และปลอดภัย

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ร่วมกับ สายการบินกานต์แอร์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงจัดแถลงข่าว “การสาธิตปฏิบัติและฝึกซ้อมเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน(Helicopter Emergency  Medical Services : HEMS) เขตภาคเหนือ ปี 2557”  ครอบคลุมในเขตจังหวัดเชียงใหม่  ลำปาง และ แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2557 ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด และอาสาสมัครกู้ชีพ จำนวนรวมกว่า 120 คน ที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน อ.เมือง และท่าอากาศยานปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน แสดงการสาธิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

 

การให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนั้น เหมาะกับผู้ป่วยวิกฤติมีความจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วและกระทบกระเทือนน้อย เพื่อรักษาชีวิตและลดความเสี่ยงภาวะทุพพลภาพ ทางโรงพยาบาลจะเตรียมแพทย์เวชศาสตร์การบิน และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน พร้อมปฏิบัติการบินตลอด 24 ชั่วโมงด้วยเฮลิคอปเตอร์การแพทย์ฉุกเฉิน SKY ICU  หรือประสานความร่วมมือกับสายการบินกานต์แอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครื่องบินในพื้นที่เป้าหมายด้วยขนาดอากาศยานที่เหมาะสม เหมาะสำหรับสนามบินในพื้นที่เป้าหมาย  มีความคล่องตัวสูงและเหมาะสมสำหรับระยะทางในเขตภาคเหนือตอนบน

นอกจากนี้ยังมีแพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำในโรงพยาบาล เพื่อให้การรักษากับผู้ป่วยวิกฤติได้อย่างทันท่วงที ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล เครื่องมือที่ทันสมัย อาทิ เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 128 สไลซ์ CT Scan, MRI ฯลฯ ห้องผ่าตัดที่พร้อมปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อรับผู้ป่วยเข้ามารักษาในโรงพยาบาล รวมไปถึง การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยหออภิบาลผู้ป่วยเคลื่อนที่ (Mobile ICU) หรือรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)  เพื่อให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมหรือเรียกใช้บริการ ที่หมายเลขโทรศัพท์ โทร. 1719 ต่อ ศูนย์เวชศาสตร์การบิน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 052-089-888

Related Posts