ชมฟรี!! การแข่งขัน Ice Hockey Thailand Challenge 2014 ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ

ชมฟรี !! การแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็ง ครั้งยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ วันที่ 10 และ 11 ต.ค. เริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 10.00 – 23.00 น. (พักการแข่งขันช่วงพิธีเปิด 10 ต.ค. เวลา 12.00 – 15.00 น.) วันที่ 12 ต.ค. แข่งขันเวลา 10.00 – 14.00 น. ที่ซับซีโร่ ไอซ์สเก็ต คลับ ชั้น 3 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ และขอเชิญพี่ๆน้องๆ สื่อมวลชน เข้าร่วมทำข่าวพิธีเปิด – ปิดการแข่งขัน Ice Hockey Thailand Challenge 2014 by mountaindew

โดยมีกำหนดการพิธีเปิด – ปิด ดังนี้

พิธีเปิด วันศุกร์ที่ 10 ต.ค. 57    12.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

13.30 – 14.30 น. Opening show , พิธีเปิดโดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

พิธีปิด วันอาทิตย์ที่ 12 ต.ค. 57    14.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

15.30 – 16.30 น. สรุปผลการแข่งขัน , การมอบรางวัล

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน , ผู้บริหาร และนักกีฬา ถ่ายภาพร่วมกัน

Related Posts