เทศกาลกินเจ ที่จริงใจมาร์เก็ต วันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557

เทศกาลกินเจ ที่จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่

พบกับหลากหลายเมนูเจ จากป้าตา

ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน – 2 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 17.30 น.


บริเวณโถงกลาง โซน Good Taste Market โครงการจริงใจ มาร์เก็ต เชียงใหม่Relate Posts :