งานดนตรี “หูเบา”  รายได้เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีให้เด็กๆบนดอยสูง

วันพุธที่ 17 กันยายน 2557 เวลา 18.00-23.00 น. ณ ร้านม้านั่ง ซอยสุขเกษม บัตรราคา 150 บาท

พบกับ สายกลาง จินดาสุ, Boy imagine, Harmonica Sunrise,

ช่วย ลืมชาติ (อ้น Sonnet and Alcohol), นายไปรษณีย์, ไมค์ ศรีเวียงพิงค์

หลังจากจบงาน จะนำรายได้จากการขายบัตรและเงินบริจาค เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรี และผลิตสื่อการสอนดนตรี

มอบให้เด็กๆ ณ โรงเรียนแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมสอนดนตรีแก่เด็กๆ โดยอาสาสมัครกลุ่มนักดนตรีจากกลุ่มเบาแผ่นดิน เป็นเวลา 1 สัปดาห์

ฝากความคิดเห็น ...