จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ทั้งยังมีภูมิประเทศที่สวยงาม จึงสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภูมิภาคได้ และกระแสการท่องเที่ยวที่สำคัญ ในทศวรรษที่ผ่านมาได้มีผลต่อการปรับตัวของระบบการท่องเที่ยว และการจัดหากิจกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว และปัจจุบันการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่ง ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้นนั่นคือ การท่องเที่ยวเพื่อบุกเบิกทางธรรมชาติ และเล่นกีฬาตามความถนัด ความสนใจ อาทิ ปีนเขา ปีนหน้าผา โรยตัว ล่องแพ เดินป่า ปั่นจักรยาน เรือยาง วิ่ง และออฟโรด เป็นต้น  ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณะนี้รู้จักกัน ในชื่อว่า “การท่องเที่ยวแบบ Adventure”

       จากกระแสดังกล่าว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นคุณค่าการท่องเที่ยวในลักษณะนี้ และมองว่าสามารถจะเป็นการท่องเที่ยวที่จะเป็นที่นิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกในอนาคต จึงได้จัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวผจญภัยขึ้นภายใต้งาน LANNA EXPO 2014 ขึ้น ในวันที่ 19 – 23 กันยายน 2557 โดยในงานประกอบด้วย บู้ธแสดงสินค้าและทัวร์ท่องเที่ยวแบบผจญภัย การสาธิตกีฬาแบบผจญภัย เช่น การปีนหน้าผาจำลอง การขับรถ ATV การใช้อุปกรณ์ในการท่องเที่ยว การแสดงและกิจกรรมเกมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวผจญภัยอีกมากมาย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัตติกาล 081-031-9661 , อีเมล์ winezaa@gmail.com

ฝากความคิดเห็น ...