Cookery – Corner อบรมทำเมนูอาหาร-ขนมพื้นเมือง โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่

กิจกรรม Cookery – Corner อบรมทำเมนูอาหาร-ขนมพื้นเมือง

 ทุกวันอาทิตย์ ณ ตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย โครงการจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ 

 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม 15 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่

 แผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

 โทร.053-210146 หรือ คุณเอกพันธ์ นันตากาศ 089-8504379

Related Posts