แสนสิริคว้ารางวัลสุดยอดบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่น่าเชื่อถือที่สุดในเมืองไทยในปี 2557

นิตยสารการตลาดชั้นนำของเมืองไทย “แบรนด์เอจ” และ “เดอะ คอมพานี” จัดอันดับให้แสนสิริเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือที่สุดของประเทศในปี 2557 นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการบริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) เผยว่า แสนสิริขอขอบคุณผู้อ่านนิตยสาร “แบรนด์เอจ” ที่จัดอันดับให้บริษัทได้เป็นอันดับ 1 ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเชื่อถือจากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2014 และผู้อ่านนิตยสาร “เดอะ คอมพานี” ที่โหวตให้แสนสิริได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดจากการสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2014 ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยการจัดอันดับครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าความมุ่งมั่นในการส่งมอบโครงการคุณภาพและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวแสนสิริได้รับยอมรับและชื่นชมจากผู้บริโภคและนักการตลาดทั่วประเทศการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2014 ของ “แบรนด์เอจ” เป็นการวัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทในเมืองไทย โดยแสนสิริมีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสินค้าบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดวัสดุก่อสร้าง โดยได้วิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้า 4 ด้าน คือ ภาพลักษณ์องค์กร พนักงานและตัวแทนจำหน่าย ราคาและโปรโมชั่น และโฆษณาและการสื่อสาร ขณะที่การสำรวจ Thailand’s Most Admired Company 2014 ของ “เดอะ คอมพานี” มีการวิจัยใน 6 หัวข้อ คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม การประกอบธุรกิจและความสำเร็จของธุรกิจ บริการ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ และผู้บริหาร ทั้งนี้ แสนสิริได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยมีความโดดเด่นในเรื่องภาพลักษณ์องค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม รองลงมา คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม“ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่แสนสิริได้ดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรามีความตั้งใจที่จะมอบทางเลือกที่อยู่อาศัยคุณภาพและไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ดีแก่ลูกค้า ผ่านการใส่ใจในทุกรายละเอียดของการออกแบบรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในโครงการ การบริการหลังการขายครบวงจร และนำเสนอรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยสุนทรียะ  เพราะเรามีวัตถุประสงค์เป้าหมาย คือ ยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยของผู้บริโภคในประเทศไทยเพื่อให้แสนสิริได้รับการยอมรับในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่น่าเลือกใช้บริการ (Most Admired Brand)  แม้ว่าผลการสำรวจของนิตยสารการตลาดชั้นนำของเมืองไทยอย่าง “แบรนด์เอจ” และ “เดอะ คอมพานี” จะแสดงให้เห็นว่าวันนี้เราได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคตามเป้าหมายแล้ว แต่เราก็จะไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาโครงการคุณภาพและส่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีแก่ครอบครัวแสนสิริทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวันนี้ พรุ่งนี้ หรือตลอดไป”

Relate Posts :