อบรมทำหนังสั้นฟรี เพื่อร่วมบอกเล่าเรื่องราวดีๆ “ของดี…ที่บ้านเรา”

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ SMEs

ร่วมอบรมทำหนังสั้นฟรีกับผู้เชี่ยวชาญกับโครงการ SMEs Shot Film Contest “ของดี..ที่บ้านเรา กลับคืนสู่สยามเมืองยิ้ม”

ระหว่างวันที่ 16 – 20 ก.ค. 57 ณ วิทยาลัยสื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ภาคเหนือสมัครเข้าอบรมด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2557

ณ สำนักงานนิตยสาร HIP Magazine โทร. 053-329420

 หรือดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/SMEsshortfilmcontest

Related Posts