ททท. เชียงใหม่ ขอเชิญชวนร่วมโครงการเที่ยวเขลางค์ สร้างรักษ์ (ช้าง ม้า ก๋าไก่)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ (สสทน.), สถาบันคชบาลแห่งชาติ, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.แม่เมาะ และ สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง กำหนดจัดโครงการ “เที่ยวเขลางค์ สร้างรักษ์ (ช้าง ม้า ก๋าไก่)” ขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 เมษายน 2557 เพื่อร่วมส่งเสริมปีท่องเที่ยวเมืองลำปาง 2557 – 2558 โดยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวพร้อมผู้สื่อข่าว จำนวน 100 คน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มต้นด้วยการเดินทางจากเชียงใหม่สู่ “ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย” เพื่อกล่าวเปิดงานและพูดชี้แจงถึงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ต่างๆของโครงการครั้งนี้ จากนั้นก็ได้มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมชมการแสดงของช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต่อด้วยการทดลองตีมีดบ้านขามแดง อ.ห้างฉัตร, เรียนรู้ดูการทำถ้วยเซรามิกก๋าไก่ ณ พิพิธภัณฑ์ธนบดี, เที่ยวงานประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า ก่อนที่จะเข้าที่พัก ณ กฟผ. แม่เมาะ จากนั้นในวันรุ่งขึ้นก็ได้ทำการพาชมและศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ. แม่เมาะ ก่อนที่จะแวะไหว้พระก่อนกลับบ้าน ณ วัดพระแก้วดอนเต้า และ กราบขอพรหลวงพ่อเกษม เขมโก ณ สุสานไตรลักษณ์Relate Posts :