เตรียมตัวพบกับ Inside out ผลงานภาพเขียนจากมุมมองของศิลปิน by Anukun Hamala

    inside out ผลงานภาพเขียนจากมุมมองของศิลปิน ที่แสวงหาความจริงอีกด้านจากด้านใน ที่ไม่ค่อยมีสื่อ หรือผู้มาเยือนสนใจนัก เพื่อบันทึกความจริงหลากหลายที่พบเห็นได้ไม่ยากนัก ในชีวิตประจำวัน ถ่ายทอดความเป็นสังคมเมืองในปัจจุบันที่ค่อนข้างวุ่นวาย ซับซ้อน ความหลากหลายของวัฒนธรรมที่เข้า-ออก รวดเร็ว ในสังคมเมืองที่ศิลปินอาศัยอยู่

   จากสิ่งที่เห็นในชีวิตประจำวัน แต่ไม่เคยถูกพูดถึงมากนัก ศิลปินจึงมีความเชื่อว่า ภาพเขียน ก็คล้ายภาพจำของคน มันย่อมถูกดัดแปลง ตัดต่อ เพิ่มเติม ก่อนถูกเผยแพร่ เพื่อคงไว้ซึ่งทัศนคติต่อสิ่งที่ตนมองเห็นในช่วงเวลาหนึ่ง สั้นยาวต่างกันไป บางครั้งบางที ก็บิดเบี้ยวกว่าความจริงไปมาก เมื่อมีจำนวนภาพจำเหล่านี้มากเข้า ก็กลายเป็นมายาคติว่า สังคมรวมๆ ที่มองเห็นนั้นเป็นความจริงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังที่ภาพเขียน ภาพจำที่สื่อครอบเมืองเอาไว้ ผิดไปจากนี้ย่อมแปลกปลอม “ไม่ใช่เมืองนี้ อย่างที่อยากให้เป็น”

   ศิลปินเลือกหยิบสิ่งที่ถูกตัดทิ้ง หรือสิ่งที่เห็นได้ง่ายๆ ในเมือง ย่อ ยืด ลดทอน ความสำคัญของสิ่งที่เห็น และนำมาเล่าใหม่ในแบบของเขา ถ่ายทอดมุมมองอีกด้านของสังคมเมือง จากมุมมองคนใน ว่าอาจมีหน้าตาแตกต่างออกไปจากที่เคยพบเห็นในสื่อ หรือภาพจำที่ผู้มาเยือนสร้างขึ้น ก่อนการมาเยือน

For more information, please contact
Nokhookdesign (นกฮูกดีไซน์)
50 Ratchamanka Rd., Soi 6, T. Prasingh, Chiang Mai, Thailand 50200
E-mail: nokhookdesign@gmail.com Tel: 080 191 1455
visit our fanpage on facebook at http://www.facebook.com/nhdartgallery
www.nhdgallery.com
www.nokhookdesign.net

 

Related Posts